Lucidchart Diagrams OnPrem voor Confluence Server - Aziatische lettertypes instellen

Voor het invoeren van Chinese, Japanese en Koreaanse tekens in Lucidchart Diagrams OnPrem voor Confluence Server moet u een aanvullend lettertypepakket downloaden en installeren. Dit zit niet standaard in het app-pakket vanwege de grootte. Volg deze stappen:

 1. Download het Aziatische lettertypepakket vanaf een van de volgende locaties:
  1. Als u van de Lucidchart OnPrem-app versie 1.16.13 of nieuwer gebruikt, downloadt u dit bestand. We raden het gebruik van een van deze versies sterk aan, omdat ze de beste ondersteuning bieden voor Aziatische lettertypes. 
  2. Als u een oudere versie van de app gebruikt, downloadt u dit bestand.
 2. Pak het archief uit en host de inhoud via HTTP(S) op uw bedrijfsnetwerk. 
  De eenvoudigste manier om dit te doen is door het archief uit te pakken in uw Confluence Server-instantie en de inhoud door Tomcat (de ingebouwde webserver van Confluence) aan te laten bieden.
   Download het archief naar de hoofdmap van Confluence, ervan uitgaande dat dit de locatie daarvan is: /var/atlassian/application-data/confluence.
  gebruiker @ server: / var / atlassian / application-data / confluence $ wget https://d2slcw3kip6qmk.cloudfront.net/common/fonts/asianFonts-20181221.zip
  gebruiker @ server: / var / atlassian / application-data / confluence $ unzip asianFonts-20181221.zip
  

  Ga vervolgens naar de installatiemap van Confluence en bewerk conf/server.xml. Zoek het element Host met het kenmerk name="localhost" en voeg het volgende element Context toe: 

  <Host name="localhost" debug="0" appBase="webapps" unpackWARs="true" autoDeploy="false" startStopThreads="4">
    ...
   
    <Context docBase="/var/atlassian/application-data/confluence/asianFonts" path="/customFonts" />
  </Host>
  

  U kunt ervoor zorgen dat de lettertypes sneller laden door Gzip-compressie te activeren. Dit kunt u doen door het 

  element Connector in  server.xml te vinden en de attributen  compressioncompressableMimeType and useSendfile  toe te voegen

  met de volgende waarden:

  <Connector
   port="9040"
   protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol"
   scheme="https"
   proxyName="confluence.example.com"
   proxyPort="443"
   
   <!-- Met de attributen hieronder activeert u compressie: -->
   compression="on"
   compressableMimeType="text/html,text/xml,text/plain,text/css,application/json,application/javascript"
   useSendfile="false"
  />
  
   
  Ter informatie: Comprimeren werkt alleen met de recentste Aziatische lettertypes. 
   
  Let op: mogelijk behaalt u betere prestaties met een zelfstandige webserver; zie ook Confluence uitvoeren via Apache.  Als u het lettertypepakket host via een andere bron dan uw Confluence Server-instantie, moet u  CORS configureren.
 3. Controleer of het aangepaste lettertypepakket toegankelijk is door https://<YOUR CONFLUENCE HOST>/customFonts/public.json te openen in uw browser.
 4. Bewerk het bestand asianFonts/public.json uit het archief, waarbij u de tekenreeks PATH_TO_FONTS telkens vervangt door de URL naar de map die u tijdens de vorige stap heeft ingesteld. Bijvoorbeeld:
  sed -i "s~PATH_TO_FONTS~https://confluence.example.com/customFonts~g" public.json
 5. Ga naar de configuratiepagina voor de Lucidchart OnPrem-app, schakel de optie "Aangepaste lettertypes gebruiken" in en voer de URL naar het bestand public.json in de tekstinvoer hieronder in:

onPrem_Lucidchart_plugin_config.png