Google Classroom-integratie

Gebruik Lucidchart in de klas! Met onze Google Classroom-integratie kunnen docenten en studenten opdrachten maken, delen, inleveren en nakijken met Lucidchart.

Deze integratie is alleen beschikbaar voor EDU-ondernemingsaccounts. Als u wilt upgraden, kunt u een bezoek brengen aan onze EDU-ondernemingspagina.

Opmerking: veel van de schermafbeeldingen in dit artikel zijn gemaakt met Lucidpress, omdat de integratie van beide producten vergelijkbaar is. Let daar maar niet te veel op en doe net alsof ze allemaal de Lucidchart-interface laten zien.

Als docent kunt u Lucidchart gebruiken om een opdracht te maken en die vervolgens met studenten te delen dankzij de Google Classroom-integratie. Onderstaande stappen beschrijven dit proces.

 1. Log in op Lucidchart en maak een nieuw document of kies een sjabloon uit onze sjabloonbibliotheek.
 2. Bewerk het document tot een opdracht die u met uw studenten kunt delen.
 3. Wanneer u klaar bent met het ontwerpen van uw opdracht, klikt u op het Google Classroom-pictogram in de rechterbovenhoek van uw pagina.

  Google_classroom_button.png

  Google Classroom wordt geopend in een nieuw browservenster.
 4. Klik in het Google Classroom-venster op het tabblad 'Choose class' (Kies klas) en selecteer in de vervolgkeuzelijst een klas. Uw opdracht wordt met deze klas gedeeld.

  Choose_Class.png
 5. Klik in hetzelfde venster op het tabblad 'Action' (Actie) en selecteer 'Create assignment' (Maak opdracht) in de vervolgkeuzelijst. Klik op 'GO' (Start).

  Choose_Action.png
 6. In het volgende venster wordt u gevraagd een titel, instructies, een einddatum en een onderwerp in te voeren voor uw opdracht. Vul deze velden in en klik op 'ASSIGN' (Toewijzen).

  Add_title__due_date_and_topic.png
 7. Het volgende venster meldt dat uw opdracht is gepubliceerd in uw klas. Klik op 'VIEW' (Weergeven) om naar uw opdrachtstroom te gaan.

  You_have_posted_to_your_class.png

Studenten kunnen de opdrachten die hun docenten hebben gedeeld, met behulp van onze Google Classroom-integratie bekijken, voltooien en inleveren. Volg hiervoor de onderstaande stappen.

 1. Log in op Google Classroom. In de klasstroom worden alle opdrachten weergegeven die docenten hebben gedeeld.

  student_view_of_assignment_stream.png

  Klik op een opdrachtlink en Lucidchart wordt geopend in een nieuw browservenster, waarin een kopie van de opdracht wordt weergegeven met de naam van de student toegevoegd aan de titel van het document.

  Document_title_with_student_name_appended.png
 2. Voltooi de opdracht in de Lucidchart-editor.
 3. Als de opdracht klaar is, klik dan op het Google Classroom-pictogram in de rechterbovenhoek van de pagina.

  Google_classroom_button.png

 4. Klik in het pop-upvenster dat verschijnt op 'Turn in assignment' (Opdracht inleveren). De browser gaat van Lucidchart automatisch terug naar Google Classroom.

  Turn_in_assignment.png
 5. Klik in Google Classroom op het tabblad 'Choose class' (Kies klas) en selecteer in de vervolgkeuzelijst de klas die is gekoppeld aan de opdracht die wordt ingeleverd.

  Turn_in_assignment.png
 6. Klik op het tabblad 'Assignment' (Opdracht) en selecteer de betreffende opdracht in de volgende vervolgkeuzelijst. Klik op 'GO' (Start).

  Share_to_classroom.png
 7. De volgende pagina bevat een link naar het bewerkte Lucidchart-document. Klik op 'TURN IN' (Inleveren) om deze link in te leveren bij de docent.

  Share_to_classroom.png

Als een student een opdracht inlevert, kunt u de link zien in uw Google Classroom-klasstroom.

teacher_view_of_assignment_stream.png

Wanneer u op de link klikt, wordt de door de student bewerkte versie van het oorspronkelijke document als een nieuw document geopend in uw Lucidchart-account. De naam van de student is toegevoegd aan de titel van het document.

Als u klaar met het nakijken van de opdracht van de student, kunt u binnen Google Classroom een cijfer geven. Daartoe gaat u naar de opdrachtpagina, voert u naast de naam van de student een cijfer (maximaal 100) in en klikt u op 'RETURN' (Terugsturen).

grade_an_assignment.png

In een pop-upvenster wordt u gevraagd deze actie te bevestigen en om een vertrouwelijke opmerking over het ingeleverde werk toe te voegen.

return_work_to_student.png

Wanneer u op 'RETURN' klikt, ontvangt de student een melding dat de opdracht is nagekeken en kan hij of zij het behaalde cijfer bekijken in zijn of haar eigen klasstroom.