Een IAM-gebruiker creëren met een Inlne-beleid voor Lucidchart.

Om Lucidchart toegang te verschaffen tot uw AWS-infrastructuur, geeft u Lucidchart de verificatiegegevens voor een nieuwe IAM-gebruiker met een inline-beleid.

Hieronder leert u hoe u een IAM-gebruiker met een Inline-beleid creëert in uw AWS-console.

Een IAM-gebruiker creëren

Volg deze stappen om een IAM-gebruiker met Inline-beleid te creëren voor Lucidcharts AWS-import:

 1. Ga naar de AWS-console en ga naar naar het onderdeel "Gebruikers" in Toegang en beheer identiteit.

  Screenshot_2017-06-05_15.46.27.png
 2. Klik op "Gebruiker toevoegen" en voer een naam in voor de gebruiker, bijvoorbeeld "Lucidchart_AWS_import". Zorg ervoor dat het vakje naast "Programmatische toegang" aangevinkt is — Lucidchart gebruikt die toegangssleutel om de informatie over uw infrastructuur te verkrijgen.

  Screenshot_2017-06-05_15.46.27.png
 3. Klik op "Volgende: machtigingen" en selecteer "Bestaand beleid rechtstreeks bijvoegen". Klik op “Beleid aanmaken”.

  Screenshot_2017-06-05_15.47.25.png

  Screenshot_2017-06-05_15.49.22.png
 4. Kies de optie "Uw eigen beleid aanmaken" door op de knop "Selecteren" te klikken.

  Screenshot_2017-06-05_15.49.49.png
 5. Klik op de pagina "Mijn documenten" in Lucidchart op Importeren > AWS-architectuur importeren. Selecteer "IAM-gebruiker" en klik op "Kopiëren naar klembord".

  Screenshot_2017-06-05_15.51.11.png
 6. Terug in AWS geeft u het beleid een naam en een beschrijving, en plakt u het gekopieerde IAM-beleidsdocument. Noteer de beleidsnaam, want die hebt u later weer nodig. Klik op "Beleid aanmaken".

  Screenshot_2017-06-05_15.52.30.png
 7. Nu moet u terug naar het vorige tabblad waar u een nieuwe gebruiker aan het aanmaken was. Selecteer "Vernieuwen" en zoek vervolgens de beleidsnaam op. Selecteer het beleid en klik op "Volgende: controleren".

  Screenshot_2017-06-05_15.54.55.png
 8. Controleer of de informatie op de pagina correct is. Klik op “Gebruiker aanmaken”.

  Screenshot_2017-06-05_15.55.29.png
 9. Klik op ".csv downloaden" om de toegangssleutel-ID en de geheime toegangssleutel op te slaan die u later tijdens het importeren nodig hebt.

  Screenshot_2017-06-05_15.56.37.png

U kunt deze gebruiker nu gebruiken als onderdeel van uw Lucidchart-import!Gerelateerde artikelen
AWS-architectuur importeren en diagrammen maken
Voorwaardelijke opmaak en pictogrammensets
Lucidchart-diagrammen koppelen aan spreadsheetgegevens
Verken meer vormen