Werken met tekst

Of u nu uw woorden in diagrammen wilt plaatsen of woorden wilt gebruiken om uw diagrammen uit te leggen: Lucidchart maakt het gemakkelijk om tekst toe te voegen en te bewerken. Lees verder voor meer informatie over het toevoegen van tekst aan verschillende delen van uw diagram, over het bewerken van de weergave en lay-out van de tekst en over het uploaden van aangepaste lettertypen in de editor.

lucidchart_diagram_a_shakespeare_sonnet.png

U kunt tekst toevoegen aan een vorm, lijn of direct op het tekenvel met een tekstvak.

Om tekst toe te voegen aan een vorm, sleept u een vorm uit de toolbox of dubbelklikt u op een bestaande vorm en begint u met typen.

add_text_1.gif

Om tekst toe te voegen aan een lijn dubbelklikt u op de lijn om een tekstvak te maken en begint u met typen.

add_text_2.gif

U kunt het tekstvak over de lijn bewegen of direct boven/onder/naast de lijn plaatsen door te klikken en te slepen.

add_text_3.gif

Om een tekstvak op het tekenvel toe te voegen, dubbelklikt u ergens op het tekenvel of sleept u Screen_Shot_2017-11-08_at_10.26.41_PM.png uit de toolbox en laat u deze los op het tekenvel.

add_text_4.gif

add_text_5.gif

U kunt ook een tekstvak maken door een lijn uit een bestaand tekstvak te slepen en te kiezen voor Screen_Shot_2017-11-08_at_10.26.41_PM.png

add_text_6.gif

Voeg tekst toe aan een afbeelding door een tekstvak eroverheen te slepen. Als een afbeelding de tekst bedekt, klikt u met de rechtermuisknop op de afbeelding en kiest u Schikken > Item naar achteren sturen of klikt u met de rechtermuisknop op het tekstvak en kiest u Schikken > Item naar voren halen.

add_text_to_an_image.gif

U kunt een tekstvak ook groeperen met een afbeelding door beide objecten te selecteren, met de rechtermuisknop te klikken en 'Groeperen' te selecteren.

group_text_to_an_image.gif
Leer hoe u snel een specifiek gedeelte tekst kunt markeren zodat u het kunt bewerken.

Klik eenmaal op een tekstvak of vorm met tekst erin om het te selecteren.
Dubbelklik op een object met tekst om alle tekst in het object te selecteren en naar de tekstbewerkingsmodus te gaan.
Klik nogmaals op het object om de selectie van de tekst ongedaan te maken en in de tekstbewerkingsmodus te blijven.
Dubbelklik op een woord om het te selecteren.
Klik driemaal op een woord om de hele regel te selecteren.
Zodra u tekst heeft toegevoegd aan uw diagram kunt u de weergave ervan aanpassen in de eigenschappenbalk.

text_options_in_properties_bar.png

Selecteer een object met tekst of een specifieke tekstregel en volg de onderstaande stappen.

Lettertype wijzigen: Klik op het lettertype in de eigenschappenbalk en selecteer een nieuw lettertype uit het vervolgkeuzemenu.

font_drop-down_menu.png

Tekstgrootte bewerken: Klik op de tekstgrootte in de eigenschappenbalk en selecteer of typ een nieuwe grootte.

font_size_drop-down_menu.png

Tekst vet maken: Klik op bold_icon.png of gebruik de sneltoets command/Ctrl + B.
Tekst cursiveren: Klik op italicize_icon.png of gebruik de sneltoets command/Ctrl + I.
Tekst onderstrepen: Klik op underline_icon.png of gebruik de sneltoets command/Ctrl + U.
Tekstkleur bewerken: Klik op text_color_icon.png en selecteer de gewenste kleur door op de bijbehorende kleurstaal te klikken.

lucidchart_edit_text_color.png


Schaduw aan tekst toevoegen: Klik op shape_options_icon.png > shadow_button.png en zet de knop boven SCHADUW van uit op aan. U kunt daarna de afstand, vervaging, kleur en hoek van de schaduw aanpassen.

text_shadow_options.png

shadow_added_to_text.png
Lucidchart biedt ook een groot aantal opties voor tekstopmaak. Selecteer een stuk tekst en volg onderstaande instructies.

Tekstuitlijning bewerken: Klik op alignment_options.png en selecteer een optie voor uitlijning uit het vervolgkeuzemenu.

lucidchart_text_alignment_options.png

U vindt de volgende opties in het venster met tekstopties, dat u kunt openen door op text_options_icon.png te klikken in de eigenschappenbalk.

text_options_window.png

Tekstdoorhaling toevoegen: Klik op strike_through_icon.png
Tekst omzetten naar subscript: Klik op subscript_icon.png
Tekst omzetten naar superscript: Klik op superscript_icon.png
Afstand tussen tekstregels groter of kleiner maken: Gebruik de pijltjes of typ een waarde in het tekstvak boven REGELHOOGTE.

edit_line_height.png

Tekstregels omzetten in een opsomming: Selecteer een optie voor opsomming uit het vervolgkeuzemenu BULLETS EN LIJSTEN.

bullet_options_drop-down_menu.png

Ruimte links, rechts, voor en na inspringing aanpassen: Gebruik de pijltjes of typ een waarde in het tekstvak boven de gewenste optie voor inspringing.

indent_options.png

Tekstopvulling aanpassen: Gebruik de pijltjes of typ een waarde in het tekstvak boven OPVULLING.

edit_padding.png

Tekst 90° tegen de klok in draaien: Klik op rotate_text.png
Nieuwe tekstregels maken met behulp van de volgende toetsenbordcombinaties:

Regeleindes toevoegen: Druk op Enter om een regeleinde toe te voegen tussen tekstregels binnen een tekstvak of command/Ctrl + Enter om een regeleinde toe te voegen tussen tekstregels in een vorm.
Een nieuw opsommingsteken toevoegen: Druk op command/Ctrl + Enter om een nieuwe regel voor de opsomming toe te voegen.
Een lijst opsommingstekens beëindigen: Druk op Shift + Enter om een nieuwe tekstregel zonder opsommingsteken te beginnen.
Lucidchart biedt veel extra lettertypes naast de lettertypes die u in eerste instantie in het vervolgkeuzemenu van de eigenschappenbalk ziet. Volg deze stappen om meer lettertypes aan de lijst toe te voegen:
 1. Selecteer een object met tekst of een tekstreeks.
 2. Klik op het vervolgkeuzemenu voor lettertypes.

  font_drop-down_menu.png
 3. Klik onderaan het menu op 'Lettertypes beheren...' om lettertypebeheer te openen.

  lucidchart_font_manager.png
 4. Schakel de gewenste lettertypes in.

  lucidchart_toggle_on_fonts.png
 5. Druk op done_button.png om de geselecteerde lettertypes toe te voegen aan het vervolgkeuzemenu.
Als u het juiste lettertype niet kunt vinden in het lettertypebeheer van Lucidchart kunt u ook uw eigen lettertypes uploaden als TTC-, TTF- of OTF-bestanden. In lettertypebeheer gebruikt u de volgende stappen om lettertypes te uploaden:
  1. Klik linksonder op upload_font_button.png en selecteer een lettertypebestand vanaf uw computer OF sleep één of meer lettertypebestanden naar de lijst met lettertypes.
  2. Klik op upload_button.png om lettertypen toe te voegen aan het vervolgkeuzemenu voor lettertypen.
Opmerking: Lettertypen die gebruikt worden in uw diagrammen worden automatisch gedeeld met uw bijdragers.
De opties van Lucidchart voor tekstbewerking kunnen u helpen om de geschreven inhoud van uw diagram nauwkeurig en consistent te houden. Navigeer naar de onderkant van het menu 'Bewerken' in de eigenschappenbalk voor de volgende opties:

text_editing_option.png

Spellingscontrole: Als de spellingscontrole is ingeschakeld, markeert Lucidchart woorden die niet worden herkend met een rode streep eronder.

lucidchart_spell_check.png

Taal spellingscontrole veranderen: Selecteer deze optie en kies een taal uit het vervolgkeuzemenu om de taal van de spellingscontrole in uw document te veranderen.

change_spell_check_language.png

Zoeken & vervangen: Selecteer deze optie of druk op command/Ctrl + F om het venster voor Zoeken & vervangen te openen. Typ de tekenreeks die u wilt vervangen in het tekstvak ZOEKEN en de vervangende tekenreeks in het tekstvak VERVANGEN en klik op 'Vervangen' of 'Alles vervangen'.

find_and_replace.png


Gerelateerde artikelen
De opmaak van een vorm bepalen
Werken met lijnen
Inleiding tot het maken van stroomdiagrammen
Lijnen en objecten tekenen