Tekst opmaken en bewerken

Met Lucidchart kunt u het uiterlijk van de tekst gemakkelijk aanpassen door de grootte, uitlijning en kleur, het lettertype, de stijl en opsommingstekens op te maken.

Volg deze stappen om de tekstgrootte te wijzigen:

 1. Selecteer de tekst door erop te dubbelklikken.
 2. Pas de tekstgrootte aan in de eigenschappenbalk

  Tekstlettertype

Volg deze stappen om tekst uit te lijnen:

 1. Selecteer het object door er één keer op te klikken.
 2. Stel de verticale en horizontale uitlijning in door de knoppen te selecteren op de eigenschappenbalk.

  Tekstuitlijning

Volg deze stappen om de tekstkleur te wijzigen:

 1. Selecteer de tekst door er dubbel op te klikken.
 2. Klik op het vak Tekstkleur in de eigenschappenbalk om de kleurkiezer te openen.
 3. Selecteer de kleur die u wilt en de tekst verandert naar die kleur.

  Tekstkleur

Let op: u kunt in dit vervolgkeuzemenu ook manueel de zestiendelige kleurcode invoeren en de opaciteit aanpassen.

Volg deze stappen om het lettertype te wijzigen:

 1. Selecteer de tekst door erop te dubbelklikken.
 2. Klik op het lettertype en selecteer het nieuwe lettertype in het vervolgkeuzemenu.

  Tekstlettertype

U kunt ook de community-post  Lettertypes toevoegen en uploaden bekijken voor meer informatie.

Volg deze stappen om tekststijlen toe te voegen:

 1. Selecteer de tekst door erop te dubbelklikken.
 2. In de eigenschappenbalk schakelt u tussen vet, cursief, onderstrepen, doorstrepen, superscript en subscript.
 3. U kunt ook sneltoetsen gebruiken om snel een stijl aan uw tekst toe te voegen. U kunt een volledige lijst van sneltoetsen bekijken voor op "Help" te klikken.

  Tekststijlen

Volg deze stappen om opsommingstekens aan tekst toe te voegen:

 1. Selecteer tekst door er dubbel op te klikken.
 2. Klik in de eigenschappenbalk op het menu "opsommingstekens".
 3. Maak een keuze uit de lijst met opsommingstekens.
 4. Voeg een nieuwe tekstregel toe door 'Crtl+Enter' in te drukken.

  Stijl opsommingstekens

Druk op 'Shift+Enter' om een nieuwe regel zonder opsommingstekens te beginnen en zonder opsomming verder te typen.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 18 van 22