Tekst opmaken en bewerken

U kunt het uiterlijk van uw tekst in Lucidchart gemakkelijk aanpassen door de grootte, uitlijning en kleur, het lettertype, de stijl en opsommingstekens op te maken.

Volg deze stappen om de tekstgrootte te wijzigen:

 1. Selecteer de tekst door erop te dubbelklikken.
 2. Pas de tekstgrootte aan in de eigenschappenbalk

  Tekstlettertype

Volg deze stappen om tekst uit te lijnen:

 1. Selecteer het object door er één keer op te klikken.
 2. Stel de verticale en horizontale uitlijning in door de knoppen te selecteren op de eigenschappenbalk.

  Tekstuitlijning

Volg deze stappen om de kleur van een tekst te wijzigen:

 1. Selecteer de tekst door erop te dubbelklikken.
 2. Klik in de eigenschappenbalk op het pictogram Tekstkleur, aangeduid met een onderstreepte 'A'.

  change_text_color_icon.png
 3. Selecteer de gewenste kleur door op het betreffende kleurstaal te klikken.

  change_text_color.png

  U kunt ook op het kleurenwiel klikken om handmatig een kleur te kiezen door de waarden voor HSB en RGBA in uw kleurruimte te veranderen, of door de hexadecimale code van de gewenste kleur in te typen in het tekstvak naast het #-symbool.

  color_picker.png

  Zie de instructies hieronder voor het bepalen van de RGB-waarden van een kleur die al gebruikt wordt in uw diagram.
 4. Selecteer de gewenste opaciteit door de blauwe punt horizontaal te verplaatsen over de OPACITEIT-balk of door in het vak rechts daarvan een percentage in te voeren.

U kunt de kleur van een object op uw tekenvel bepalen door op de toverstaf links van het kleurenwiel te klikken.

wand_icon.png

Er verschijnt een vergrootglas met een raster op uw tekenvel. Als u het object aanwijst, worden de RGB-waarden van de betreffende kleur weergegeven in het vergrootglas.

text_color_picker.png

Volg deze stappen om het lettertype te wijzigen:

 1. Selecteer de tekst door erop te dubbelklikken.
 2. Klik op het lettertype en selecteer het nieuwe lettertype in het vervolgkeuzemenu.

  Tekstlettertype

U kunt ook de community-post  Lettertypes toevoegen en uploaden bekijken voor meer informatie.

Volg deze stappen om tekststijlen toe te voegen:

 1. Selecteer de tekst door erop te dubbelklikken.
 2. In de eigenschappenbalk schakelt u tussen vet, cursief, onderstrepen, doorstrepen, superscript en subscript.
 3. U kunt ook sneltoetsen gebruiken om snel een stijl aan uw tekst toe te voegen. U kunt een volledige lijst van sneltoetsen bekijken voor op "Help" te klikken.

  Tekststijlen

Volg deze stappen om opsommingstekens aan tekst toe te voegen:

 1. Selecteer tekst door er dubbel op te klikken.
 2. Klik in de eigenschappenbalk op het menu "opsommingstekens".
 3. Maak een keuze uit de lijst met opsommingstekens.
 4. Voeg een nieuwe tekstregel toe door 'Crtl+Enter' in te drukken.

  Stijl opsommingstekens

Druk op 'Shift+Enter' om een nieuwe regel zonder opsommingstekens te beginnen en zonder opsomming verder te typen.