Lijnen en objecten tekenen

Onze interface met sleepfunctie maakt diagrammen tekenen gemakkelijk. In deze tutorial leert u hoe u vormen en tekst toevoegt aan het doek, hoe u vormen en objecten verbindt met lijnen en hoe u de automatische vormfunctie gebruikt.

Sleep een vorm uit de toolbox en zet hem neer op het canvas. Houd uw muisknop ingedrukt om het object te selecteren. Sleep het object naar de gewenste plaats en zet het neer door de muisknop los te laten.

De nieuwe editor

Er zijn twee manieren waarop u tekst aan een vorm kunt toevoegen. Voeg tekst toe door meteen te typen, nadat u een nieuwe vorm hebt gemaakt of dubbelklik op de vorm om tekst toe te voegen of te bewerken.

Tekstvak

Voeg op een willekeurige plek op het canvas lijnen in.

  1. Klik op de rand van een vorm en versleep uw muis.
  2. Versleep de lijnvorm vanuit de bibliotheek met standaardvormen.
  3. Klik met de rechtermuisknop op het canvas en selecteer “Lijn tekenen”. Klik en sleep ergens op het doek om een nieuwe lijn te maken. De sneltoets voor het maken van een lijn is “L”.

Lees, voor informatie over het instellen van de lijnkleur, lijndikte en andere attributen, het artikel Werken met lijnen.

Als u vanuit een vorm een lijn sleept, wordt de auto-prompt voor vormen weergegeven. Met deze functie kunt u uw volgende vorm selecteren en laten aansluiten zonder terug te keren naar de toolbox. Om auto-prompt uit te schakelen, gaat u naar Bestand > Gebruikersvoorkeuren. Bij “Na het tekenen van lijnen” selecteert u “Niets doen”.

De gehele rand van elke vorm werkt als een verbindingspunt voor de bevestiging van lijnen. Zodra u een lijn op een object aansluit, beweegt de lijn mee met het object.

U kunt met behulp van verschillende methoden objecten op het canvas uitlijnen. Zodra u een object naar het canvas sleept, worden er lijnen weergegeven die u erbij helpen om de nieuwe vorm met bestaande vormen op het canvas uit te lijnen.

Let op: Als u de functie "Uitlijnen op raster" hebt ingeschakeld, zullen objecten worden uitgelijnd op het raster op het doek. Dit kan tegenstrijdig zijn met de methode voor automatisch uitlijnen. Als u deze methode voor uitlijnen wilt gebruiken, raden wij u aan om "Uitlijnen op raster" uit te schakelen (zie de instructies hieronder).

U kunt ook meerdere objecten met elkaar uitlijnen. Volg daarvoor deze stappen:

  1. Selecteer alle objecten die u wilt uitlijnen door:

    a) de Shift- of Control-knop ingedrukt te houden en ieder object aan te klikken of door
    b) alle objecten tegelijk te selecteren en te verslepen.
  2. Klik met de rechtermuisknop en ga naar het menu Uitlijnen.

Ten slotte kunt u de objecten uitlijnen met de functie "Uitlijnen op raster". Documenten zijn standaard ingesteld op uitlijnen op het normale raster (20 px). U kunt deze instelling veranderen in het paneel Pagina-instellingen van het Dock (aan de rechterkant van de editor).

Page_Settings.pngGerelateerde artikelen
De opmaak van een vorm bepalen
Werken met lijnen
Werken met tekst
Afbeeldingen importeren en beheren