Aan de slag met Lucidchart

Welkom bij de visuele wereld van Lucidchart! Hier kunt u gemakkelijk prachtige diagrammen bouwen, ze tegelijkertijd met uw collega's bewerken en al uw wijzigingen direct opslaan.

Dit artikel geeft de basisinformatie waarmee u direct aan de slag kunt. Het geeft uitleg over de documentenpagina en de editor, laat u zien hoe u een nieuw document aanmaakt of een eenvoudig diagram creëert, en biedt informatie over de vele functies waarover Lucidchart beschikt. Raadpleeg ons Kenniscentrum en de Community voor meer gedetailleerde artikelen over specifieke onderwerpen.

Nadat u bent ingelogd in Lucidchart, komt u op uw documentenpagina terecht. Dit is het centrale startpunt van uw Lucidchart-account. Hier kunt u documenten bekijken en ordenen, mappen aanmaken en beheren, en bestanden uit Visio en andere toepassingen importeren. Deze pagina biedt ook toegang tot de pagina met accountinstellingen, het beheerpaneel (als u teambeheerder bent), de integratiemanager en natuurlijk de Lucidchart-editor.

lucidchart_documents_page.png
Voor het maken van een nieuw diagram kunt u beginnen met een nieuw, leeg document of voortbouwen op een Lucidchart-sjabloon.
Op de documentenpagina kunt u een leeg document aanmaken door te klikken op lucidchart_new_blank_document_one.png in de balk bovenaan de pagina of lucidchart_new_blank_document_two.png eronder. De Lucidchart-editor wordt geopend in een nieuw browservenster, waarin u direct kunt beginnen met het maken van uw diagram!

Om de sjablonengalerij te openen, klikt u op een van de sjablooncategorieën, op lucidchart_more_templates_button.png in de bovenste balk of op lucidchart_access_templates_icon.png naast lucidchart_new_blank_document_two.png

lucidchart_template_gallery.png

Klik vervolgens op het sjabloon van uw keuze, waarna dat wordt geopend in de editor.

U kunt ook rechtstreeks vanuit de editor een nieuw document aanmaken door naar Bestand > Nieuw document te gaan.

lucidchart_file_new_document.png
De Lucidchart-editor is de plek waar alle diagrammagie plaatsvindt. Voordat u begint met het maken van diagrammen, is het handig om vertrouwd te raken met de verschillende onderdelen van de editor. In onderstaande afbeelding ziet u de namen van de onderdelen van de editor en een korte beschrijving van hun mogelijkheden.

names_of_things_in_the_editor.png

Helemaal boven in de editor ziet u de koptekst.

lucidchart_header.png

Klik op lucidchart_documents_page_icon.png om terug te gaan naar de documentenpagina, klik op lucidchart_edit_document_name.png om uw document een andere naam te geven en klik op uw e-mailadres om naar de pagina met accountinstellingen te gaan of om uit te loggen.
Onder de koptekst bevindt zich de menubalk, die toegang biedt tot tal van essentiële functies voor het maken van diagrammen.

lucidchart_menu_bar.png

Klik op een van de tabbladen links om een vervolgkeuzelijst te openen. Sommige opties kunnen grijs weergegeven worden, afhankelijk van wat er op het tekenvel is geselecteerd. Veel opties op het tabblad 'Schikken' zijn bijvoorbeeld van toepassing op groepen objecten, waardoor u die alleen kunt gebruiken nadat u meerdere objecten op het tekenvel hebt geselecteerd.

lucidchart_arrange_options_menu_bar.png

Sommige opties van de menubalk kunnen ook worden uitgevoerd via sneltoetsen, die in de betreffende rij onder elk tabblad worden weergegeven.

Uw werk opslaan
Rechts van de Help-knop ziet u de opslagstatus van uw document. Alle wijzigingen die u aanbrengt, worden door Lucidchart automatisch opgeslagen en bewaard in de cloud. Telkens wanneer u uw diagram wijzigt, moet dit woord dus automatisch veranderen van 'Opslaan' naar 'Opgeslagen'.

Functies zoeken
Aan de rechterkant van de menubalk ziet u het volgende pictogram: lucidchart_menu_bar_feature_find_icon.png
Dit is een handig hulpmiddel waarmee u Lucidchart-functies in de editor kunt zoeken. Als u niet weet waar u een functie kunt vinden, klikt u op dit pictogram en typt u uw zoekopdracht in het dialoogvenster dat verschijnt. Het hulpmiddel Functie zoeken doorzoekt de editor en het hulpcentrum op uw zoekopdracht.

Knoppen Presenteren/Delen
Deze knoppen bevinden zicht uiterst rechts in de menubalk. Met lucidchart_presentation_mode_button.png gaat u naar de presentatiemodus en met lucidchart_share_your_document_button.png opent u het dialoogvenster Delen, waarin u bijdragers kunt uitnodigen of uw document kunt publiceren.
Onder de menubalk bevindt zich de eigenschappenbalk.

Het linkergedeelte van de eigenschappenbalk bevat functies voor vormen en afbeeldingen.

lucidchart_properties_bar_shape_and_image_options.png

Klik op lucidchart_manu_bar_shape_manager_icon.png aan de linkerkant om de vormbibliotheekbeheerder te openen en klik op lucidchart_menu_bar_image_icon.png om afbeeldingsbestanden te importeren of de afbeeldingenbeheerder te openen. U kunt vormen, afbeeldingen en pictogrammen zoeken door op lucidchart_menu_bar_search_icon.png te klikken en een zoekterm in te voeren. Zie Verken meer vormen en Afbeeldingen importeren en beheren voor meer informatie.

Rechts van het vergrootglas ziet u twee pijlen. Klik op lucidchart_menu_bar_undo_arrow.png om uw laatste wijziging aan het document ongedaan te maken, of op lucidchart_menu_bar_redo_arrow.png om deze actie terug te draaien. Deze opties zijn ook toegankelijk via het tabblad 'Bewerken' in de menubalk of door Command + Z of Command + Y te gebruiken.

Het volgende deel van de eigenschappenbalk bevat tekstbewerkingsopties. Zie Werken met tekst voor uitgebreide informatie daarover.

lucidchart_properties_bar_text_options.png

Het volgende gedeelte gaat over vormen en lijnen. Raadpleeg De opmaak van een vorm bepalen en Werken met lijnen.

 Screen_Shot_2018-07-06_at_4.28.09_PM.png

Aan de rechterkant van de eigenschappenbalk ziet u een reeks pictogrammen.Klik op lucidchart_properties_bar_link_option.png om links toe te voegen aan een object, op lucidchart_properties_bar_magnet_icon_.png om een container te magnetiseren of op lucidchart_properties_bar_lock_option.png om een vorm te vergrendelen. Klik op lucidchart_properties_bar_wrench_icon.png voor geavanceerde vormopties of op lucidchart_properties_bar_full_screen_mode.png uiterst rechts om het tekenvel zo groot te maken als de hele editor.
Het deelvenster aan de linkerkant van de editor is de toolbox en bestaat uit secties die vormbibliotheken worden genoemd.

lucidchart_toolbox.png

Standaard bevat de toolbox de vormbibliotheken Standaard, Stroomdiagram en Basis, maar u kunt meer Lucidchart-vormbibliotheken toevoegen of aangepaste vormbibliotheken maken in de vormbibliotheekbeheerder. U kunt vormbibliotheken ordenen door ze te slepen en neer te zetten, ze minimaliseren of uitklappen door op het driehoekje links van hun naam te klikken, of ze verwijderen door aan de rechterkant op lucidchart_remove_shape_library.png te klikken.
Het deelvenster aan de rechterkant van het tekenvel wordt het dok genoemd en bevat een aantal lades met elk een pictogram. Klik op lucidchart_arrows_above_dock.png aan de bovenkant van het deelvenster of klik op een van de pictogrammen om de laden van het dok uit te klappen of te verbergen. De bovenste lade bevat opties voor pagina-instellingen en de andere lades hebben elk betrekking op een specifieke functie van Lucidchart. Klik op onderstaande links voor meer informatie over deze functies.

lucidchart_comment_icon.png Opmerkingen
lucidchart_slide_icon.png Dia's
lucidchart_revision_history_icon.png Revisiegeschiedenis
lucidchart_layers_icon.png Lagen
lucidchart_themes_icon_.png Thema's
lucidchart_chat_icon.png Chat
Lucidchart_data_linking_icon.png Gegevens linken
Lucidchart_conditional_formatting_icon.png Voorwaardelijke opmaak
Het tekenvel vormt het hart van de editor en is de ruimte waar u uw diagrammen maakt.

lucidchart_canvas.png

U vult het tekenvel door vormen en lijnen uit de toolbox te slepen en kunt de stijl van deze objecten bewerken door ze te selecteren en de eigenschappenbalk te gebruiken.
Onder de editor vindt u de voettekst.

lucidchart_footer.png

U kunt de pagina's in uw document beheren met de knoppen aan de linkerkant en het zoomniveau van uw document aanpassen met de zoombalk aan de rechterkant.
Dankzij de intuïtieve interface van Lucidchart maakt u met slepen en neerzetten gemakkelijk diagrammen. U voegt objecten aan uw diagram toe door ze vanuit de toolbox naar het tekenvel te slepen, waarna u ze van de ene plek op het tekenvel naar de andere kunt slepen en neerzetten. U past de grootte van een object aan door erop te klikken en een van de blauwe vakjes te verslepen die op de hoeken of randen van het object verschijnen.

lucidchart_add_move_resize_and_rotate_shapes.gif

Om een verbindingslijn van het ene object naar het andere te tekenen, plaatst u de muisaanwijzer boven het eerste object en trekt u een lijn vanuit een van de rode cirkels die langs de rand ervan worden weergegeven. Wanneer u de lijn loslaat, verschijnt er een vormenmenu waarin u een nieuwe vorm kunt selecteren die automatisch wordt verbonden met de lijn. De gehele rand van elke vorm werkt als een verbindingspunt voor de bevestiging van lijnen. Zodra u een lijn op een object aansluit, beweegt de lijn mee met het object.

lucidchart_draw_connecting_lines.gif

Selecteer een object en begin met typen om de tekst in het object te bewerken.

Lucidchart_add_text_to_objects.gif
Als u al een diagram gemaakt hebt met een van de volgende platformen, kunt u het gemakkelijk in Lucidchart importeren.

Visio (VDX, VSDX, VSD)
Gliffy (GXML, GLIFFY)
Omnigraffle (GRAFFLE, GRAFFLE.ZIP)

Om een diagram te importeren, klikt u op lucidchart_documents_page_import_button.png in de documentenpagina of gaat u in de editor naar Bestand > Diagram importeren. Zie Uw diagrammen importeren en exporteren voor meer informatie.
U kunt ook specifieke soorten diagrammen maken door datasets te importeren via het tabblad Bestand in de menubalk. We bieden momenteel ondersteuning voor de volgende soorten gegevens:

AWS-architectuur
Organigram (CSV)
Entity Relationship (SQL)
UML-volgordeopmaak
Mindmap (TXT)
Procesdiagram (CSV)
Gekoppelde gegevens van spreadsheets (CSV, Google Sheets, Excel)


Gerelateerde artikelen
Uw diagrammen importeren en exporteren
Lijnen en objecten tekenen
Revisiegeschiedenis
Samenwerken en delen