Integratie van SAML en SCIM via Azure

Door Lucidchart met Azure te integreren, kunnen uw gebruikers zich aanmelden met SAML single sign-on via Azure. De volgende tutorial leidt u door het proces waarmee u ADFS kunt integreren met Lucidchart.

Deze functie is alleen beschikbaar voor Team- en Ondernemingsaccounts. U kunt upgraden door naar onze tarievenpagina te gaan of contact op te nemen met ons verkoopteam.

Opmerking: Om deze integratie te voltooien, moet u over beheerdersrechten beschikken in Lucidchart én Azure.

 1. Navigeer naar https://portal.azure.com.
 2. Select "Azure Active Directory" from the left-sidebar menu.

  Azure Active Directory
 3. Select "Enterprise applications" from the "Manage" menu.

  Ondernemingsapplicaties
 4. Select "New application" at the top of the screen.

  Screen_Shot_2017-07-21_at_9.36.39_AM.png
 5. Select "All" from the "Categories" menu and then search for "Lucidchart" under the words "Add from the gallery." Select the Lucidchart application.

  Een applicatie toevoegen
 6. Select "Add" to install the Lucidchart application.

  De Lucidchart-app installeren
 7. Select "Configure single sign-on" from the "Quick start" menu.

  Eenmalige aanmelding configureren
 8. Select "SAML-based Sign on" for the "Single Sign-on Mode."

  Aanmelding op basis van SAML
 9. Enter "https://lucidchart.com/saml/sso/" followed by your company domain into the "Sign on URL" (e.g."https://lucidchart.com/saml/sso/acme.com").

  Aanmeld-URL
 10. Enter "lucidchart.com" as the "Identifier."

  Lucidchart als Identificator
 11. Confirm that "user.userprincipalname" is the "User Identifier."

  Gebruikersidentificator bevestigen
 12. Selecteer "Opslaan" boven aan de pagina.
 13. Select "Metadata XLM" under the "SAML Signing Certificate" to download the IDP metadata.

  SAML-aanmeldcertificaat
 14. Selecteer "Gebruikers en groepen" uit het menu "Beheren". Selecteer gebruikers en/of groepen die toegang krijgen tot de Lucidchart-applicatie.
 15. In your Lucidchart account, navigate to Team > App Integration > SAML and select "Enable SAML."

  SAML inschakelen in Lucidchart
 16. Enter your company domain for the "Lucidchart Sign in URL." This domain must match the domain that you provided in step 9.

  Bedrijfsdomein invoeren
 17. Enter the Azure metadata in step 13 into the "Identify Provider Metadata" text box and select "Save."

  Metadata van identiteitsprovider

Lucidchart instellen in Azure

Om te beginnen, moet u Lucidchart toevoegen aan uw applicaties in Azure.

 1. Log into the Azure admin panel and select “Active Directory” from the menu on the left. You may need to scroll down to locate “Active Directory.”

  Beheerpaneel van Azure
 2. Selecteer de directory waarin u de Lucidchart-applicatie wilt installeren.

  Directory selecteren
 3. After accessing the directory, select “Applications” from the menu at the top of the directory.

  Applicaties
 4. Select the “Add” button at the bottom of the Applications page.

  Knop Toevoegen onderaan de pagina met applicaties
 5. Select “Add an application from the gallery.”

  Galerij
 6. Voer Lucidchart in de zoekbalk in en druk op enter of klik op het zoekpictogram.

  Lucidchart doorzoeken
 7. Selecteer Lucidchart uit het zoekmenu en klik op het selectievakje in de rechteronderhoek.

  Selecteer Lucidchart

De klassieke SAML-integratie configureren

 1. Navigeer naar https://manage.windowsazure.com/.
 2. Select “Configure Single sign-on” from the Lucidchart application page in Azure.

  Applicatiepagina van Lucidchart
 3. Select “Microsoft Azure AD Single Sign-On” from the configuration dialogue and then select the arrow at the bottom-right of the dialogue to continue.

  configuratiedialoog
 4. Next we will need to retrieve the Lucidchart sign-on URL from Lucidchart and insert it into Azure. Log in to your Lucidchart admin user in a new window or tab and select “Team” from the top of the screen.

  Selecteer Team
 5. Navigate to the “App Integration” page.

  Integratiepagina
 6. Select “SAML” on the integrations page.

  Selecteer SAML
 7. Select “Enable SAML Integration” at the top of the page.

  Kies inschakelen
 8. Enter your account domain in the “Domain” field under the “Lucidchart Sign in URL” section. Be sure to enter in just the domain, not a full URL. This domain must match the domain associated with your Active Directory in Azure.

  Domein invoeren
 9. Copy the Lucidchart Sign in URL and paste the URL in the “Sign On URL” field in Azure. The URL should look like https://lucidchart.com/saml/sso/yourdomain.com. After entering the URL, select the next arrow at the bottom-right of the dialogue.

  URL invoeren
 10. Next we will download the Azure metadata and insert it into Lucidchart. Select “Download metadata” from the dialogue. Open the metadata file in a text editor and copy all of the text.

 11. In the Lucidchart SAML integration page paste all of the metadata text into the text box under “Identify Provider Metadata” in and select “Save changes.”

  Metadata downloaden
 12. Return the Azure configuration dialogue and check the box at the bottom of the dialogue confirming that you've completed the Lucidchart SAML configuration. Select the next arrow at the bottom right of the dialogue.

  Configuratiedialoogvenster Azure

Gebruikers toewijzen aan Lucidchart

 1. Next we will assign user to the Lucidchart App. Select “Assign accounts” on the Lucidchart app page in Azure.

  Pagina Lucidchart-app
 2. Selecteer de gebruiker die u toegang wilt geven tot Lucidchart.

  Gebruiker selecteren
 3. Select “Assign” at the bottom of the screen and select “Yes” to confirm your selection.

  Toewijzing selecteren