Lucidchart in Google Drive

Met Lucidchart kunnen gebruikers samen diagrammen maken, bewerken en delen, allemaal in real time. De integratie van Lucidchart met Google Drive zorgt voor een extra manier om bestanden op te slaan, te openen en met collega's te delen en samen te werken in de apps die zij al gebruiken. 

De Lucidchart-app werkt nu ook met Google Team Drive, zodat u bestanden kunt verplaatsen van uw eigen Drive naar uw Team Drive. 

Om Lucidchart met Google Drive te integreren installeert u eerst de Lucidchart-app voor Drive.

Om Lucidchart te installeren:

 1. Installeer Lucidchart vanuit de Chrome Web Store via Google Chrome OF
 2. Selecteer vanuit uw Drive-startpagina Nieuw > Meer > Meer apps verbinden.
 3. Zoek naar Lucidchart.
 4. Geef toestemming om met deze apps basisinformatie, contacten en bestanden te delen. Hierdoor kan Lucidchart automatisch een account toewijzen en volledig met Drive integreren.

  chrome web strong

Om uw Lucidchart-account aan Drive te koppelen, moeten beide accounts met hetzelfde e-mailadres worden verbonden.

Om uw account te koppelen:

 1. Wijzig uw e-mailadres voor Lucidchart in uw Accountinstellingen. Klik op “Opslaan”.
 2. Meld u af bij alle Google-accounts en meld u daarna aan bij uw Google-account met hetzelfde e-mailadres dat u gebruikt voor uw Lucidchart-account.
 3. Selecteer vanuit uw Drive-startpagina Nieuw > Meer > Meer apps verbinden.
 4. Zoek naar Lucidchart.

Als Lucidchart voorkomt dat u uw e-mailadres aanpast aan het e-mailadres dat bij uw Drive-account hoort, hebt u waarschijnlijk per ongeluk via Drive een nieuwe Lucidchart-account aangemaakt. Volg deze instructies om uw ongewenste Lucidchart-account te verwijderen en de juiste account met Drive te synchroniseren.

 1. Meld u aan bij uw nieuwe, per ongeluk aangemaakte Lucidchart-account. U kunt Eenmalige aanmelding met Google gebruiken als de ongewenste account hetzelfde e-mailadres als Drive gebruikt.
 2. Ga naar uw Accountinstellingen door in de rechterbovenhoek op uw accountnaam te klikken. Selecteer "Accountinstellingen".

  accountinstellingen
 3. Selecteer op het tabblad Google Drive “Account ontkoppelen”.

  instellingen voor integratie met google drive
 4. Sluit uw account af door op uw accountpagina naar Account afsluiten te gaan. Klik op 'Afsluiten' en geef een reden (d.w.z. synchroniseren met Google Drive).
 5. Log in op uw actieve Lucidchart-account en wijzig uw e-mailadres voor Lucidchart in uw Accountinstellingen zodat dit exact overeenkomt met uw e-mailadres voor Google Drive. Klik op "Opslaan".
 6. Meld u af bij uw Lucidchart-account en alle Google-accounts.
 7. Wis al uw cookies.
 8. Meld u aan bij uw Lucidchart-account met het e-mailadres dat u zojuist heeft ingevoerd en met hetzelfde wachtwoord als voorheen.
 9. Ga naar Google Drive onder Accountinstellingen en klik op "Koppelen aan Google Drive". Meld u aan bij uw Google Drive-account met hetzelfde e-mailadres dat u gebruikt voor uw actieve Lucidchart-account.

U kunt zonder Google Drive te verlaten naar Lucidchart gaan om een nieuw diagram te maken.

 1. Vanuit Drive selecteert u Nieuw > Meer > Lucidchart-diagrammen. Er wordt in de Lucidchart-editor een nieuw document geopend.

  een diagram maken vanuit google drive
 2. Geef het document een andere naam.
 3. Laat uw creativiteit de vrije loop!
 4. Uw bestand wordt opgeslagen naar Lucidchart en gesynchroniseerd met uw schijf account. Opmerking: Uw document zal alleen via Lucidchart en Rijd toegankelijk zijn als u automatische synchronisatie ingeschakeld heeft. Zo niet, dan moet u uw document handmatig naar Google-Ration uitvoeren om het document via de schijf te benaderen.

Nadat u in Lucidchart een diagram hebt gemaakt, kunt u ervoor kiezen om het bestand als pdf, png, jpeg of vdx rechtstreeks naar uw Google Drive-account te exporteren.

Om naar Drive te exporteren:

 1. Selecteer vanuit uw Lucidchart-document Bestand > Exporteren naar Google Drive.

  diagram exporteren naar google drive
 2. Kies het bestandstype en andere voorkeuren en klik op “Klaar”.
 3. Er wordt een blauw berichtvak weergegeven als het downloaden is voltooid.
 4. Het geëxporteerde bestand wordt in de hoofdmap van uw Google Drive en in uw Recente documenten weergegeven.

Met Voorkeuren Google Drive kunt u bepalen hoe u uw bestanden naar uw Drive-account en de lokale back-up synchroniseert en beveiligt.

Om uw voorkeuren te wijzigen:

 1. Ga naar uw Accountinstellingen door in de rechterbovenhoek op uw accountnaam te klikken. Selecteer "Accountinstellingen".
 2. Klik op het tabblad Voorkeuren Google Drive.

Synchronisatie: U kunt ervoor kiezen om de diagrammen die u in Lucidchart maakt automatisch gesynchroniseerd te hebben. Dit betekent dat al uw Lucidchart documenten toegankelijk zullen zijn via Google-schijf zonder dat u op de website van Lucidchart hoeft te gaan. Terwijl u in staat bent om commentaar toe te voegen aan de documenten van Lucidchart direct op schijf, kunt u geen documenten van Lucidchart bewerken tenzij u op de Lucidchart-editor bent. Als u ervoor kiest om automatische synchronisatie te activeren, worden alleen documenten die u handmatig uitvoert naar Google-station, verbonden met uw account.

Automatische back-up: Met Lucidchart kunt u van al uw Lucidchart-documenten wekelijks back-ups maken naar uw Google Drive-account. Elke back-up zal één bestand in uw Drive-account zijn en kan naar uw Lucidchart-account worden hersteld.

Als u Lucidchart voor Drive installeert, kunt u Microsoft Visio-bestanden bekijken. Met een professionele of teamaccount kunt u ze in Lucidchart openen en bewerken.

Om Visio-bestanden in Google Drive te bekijken:

 1. Selecteer Nieuw > Bestand uploaden in Google Drive en zoek naar het gewenste vdx- of vsd-bestand.
 2. Selecteer het geüploade bestand om het in Alleen-lezenmodus te openen.
 3. Klik op de knop Importeren om het bestand in de Lucidchart-editor te openen.

De integratie van Lucidchart met Google Drive vereist een aantal machtigingen, zodat u probleemloos diagrammen kunt maken. Bekijk deze korte uitleg van elke vereiste toestemming en neem gerust contact met ons op als u nog vragen hebt.

Basisinformatie over uw account bekijken: Hierdoor kan Lucidchart automatisch een account toewijzen en u meteen naar de editor brengen in plaats van naar een registratie- of inlogpagina.

Uw e-mailadres bekijken:Hierdoor is eenmalige aanmelding met Google mogelijk.

Google Drive-bestanden, die u met Lucidchart hebt geopend of gemaakt, weergeven en beheren: Dit zorgt ervoor dat uw meest recente Lucidchart-bestand met uw Drive-account wordt gesynchroniseerd.

Deze opdrachten uitvoeren als ik de applicatie niet gebruik: Vereist voor wekelijkse automatische back-ups van bestanden zoals u bij uw Lucidchart Google Drive-voorkeuren hebt geselecteerd.

Als u Lucidchart aan Google Drive koppelt, kunt u in Drive automatisch back-ups maken van uw Lucidchart-documenten. Lucidchart heeft een afzonderlijk back-upsysteem, maar u kunt ook instellen dat er wekelijks een back-up naar Google Drive wordt gemaakt.

Om het maken van back-ups in te schakelen:

 1. Ga naar uw Accountinstellingen door in de rechterbovenhoek op uw accountnaam te klikken. Selecteer "Accountinstellingen".
 2. Selecteer “Wekelijkse back-up” op het tabblad Google Drive .
 3. Druk op "Opslaan".

Als u automatisch een back-up van uw documenten maakt, ontvangt u elke week een LAF-back-upbestand op uw Google Drive-account. U kunt uw documenten dan herstellen vanaf de pagina Back-up/herstellen van uw Lucidchart-account.