AWS-architectuur importeren en diagrammen maken

Met Lucidchart kunt u nu uw AWS-infrastructuur importeren om eenvoudig diagrammen te maken die uw AWS-architectuur weergeven.

Our AWS import is an add-on offered on Pro, Team, and Enterprise accounts. To purchase the add-on, please submit a sales request.

Om uw AWS-architectuur in Lucidchart te importeren, klikt u op de knop “Importeren” op de pagina Documenten en selecteert u de optie “AWS-architectuur”.

Vervolgkeuzelijst importeren

Volg de onderstaande stappen om uw AWS-infrastructuur via API in Lucidchart te importeren:

 1. Create an IAM user with the stated policy. We suggest creating a new user for your Lucidchart import credentials and adding an inline policy to that user. The inline policy will allow you to easily control or revoke access as needed. OR, if it is not possible to create an IAM user, you can use a command line script. Choose “AWS CLI Script.”

  Screen_Shot_2017-04-21_at_11.53.20_AM.png
 2. Voer de IAM-sleutels voor de nieuwe gebruiker handmatig in OF upload een CSV- of configuratiebestand om de sleutels in te voeren. Selecteer vervolgens de regio die u wilt gebruiken voor de AWS-import. Lucidchart ondersteunt momenteel het importeren van slechts een regio per document.

Over beveiliging: Lucidchart slaat deze verificatiegegevens niet op en gebruikt ze slechts één keer, bij het importeren. Elke keer als u een document aanmaakt, moet u uw verificatiegegevens opnieuw toevoegen. We hopen dat deze procedure eventuele bezorgdheid over de beveiliging wegneemt.

 1. Importeer uw AWS-architectuur.

To import your AWS infrastructure into Lucidchart via CLI, follow these steps:

 1. Open your "My Documents" page in Lucidchart.
 2. Click Import > Import AWS Architecture.
 3. Click "AWS CLI Script" and then click "Copy to Clipboard" to copy the script.
 4. Ssh into an AWS machine with proper credentials.
 5. Type "python" then paste the copied script.
 6. Enter "Ctrl+D" to exit python.
 7. There will now be a file in your directory called "aws.json." Download this file to your local machine.
 8. Return to your "My Documents" page in Lucidchart and click Import > Import AWS Architecture.
 9. Click "Choose File" and select "aws.json."
 10. Click "Import."

Zodra u uw AWS-architectuur hebt geïmporteerd, kunt u uw diagram maken met de geïmporteerde objecten. Volg deze stappen om uw diagram te maken:

 1. Na het importeren van uw AWS-architectuur verschijnt onder het menu van uw vormbibliotheek, in een afzonderlijk venster aan de linkerkant, een lijst met aangepaste vormen die staan voor alles in uw AWS-omgeving. Gebruik de functie “Zoeken” om te zoeken op componentnaam en/of label. U kunt de lijst ook filteren om specifieke soorten componenten weer te geven. U kunt ook over onze standaard AWS-vormen beschikken door op uw toetsenbord op “M” te klikken en het vakje naast de gewenste vormbibliotheek aan te vinken.

  Screen_Shot_2017-04-21_at_11.54.38_AM.png
 2. Versleep componenten en zet ze op de gewenste plaats neer om uw diagram te maken.
 3. Merk op dat, op basis van netwerkregels, tussen vormen automatisch een lijn wordt gemaakt als er nieuwe vormen aan het doek worden toegevoegd.

  AWS_Shape_Connected_Components_Auto_Draw.PNG
 4. Bekijk alle metagegevens die aan de vorm zijn gekoppeld door de vorm te selecteren en dan op het "Gegevens"-icoontje in de rechterbenedenhoek te klikken.
 5. Klik op het "+T"-symbool om vormgegevens aan de vorm toe te voegen.
 6. U kunt ook op “+” klikken om de gekoppelde componenten van de vorm op het doek te bekijken. U kunt de lijst filteren op de stroming van verkeer vanuit die vorm: “Inkomend” omvat alle componenten die verkeer richting de geselecteerde component sturen, en “Uitgaand” omvat alle componenten die verkeer van de geselecteerde component ontvangen.

  AWS_Shape_Connected_Components.PNG

Waarom is er een verbinding tussen twee items die ik had niet verwacht?

De AWS-invoer van Lucidchart maakt verbindingen op basis van veiligheidsgroepen en subnetten, en het wil open poorten aan beide zijden van een verbinding. Als u verbindingen tussen items ziet die u niet verwacht , is het waarschijnlijk dat de items open poorten delen. Bijvoorbeeld, één item kan een poort open hebben om verkeer naar alle IP-adressen te sturen, en een ander item kan dezelfde poort open hebben om verkeer te ontvangen van alle IP-adressen.

Waarom maken jullie het diagram niet volledig automatisch?

Hier hebben we wel degelijk over nagedacht! De eerste versie van de AWS-importeertool van Lucidchart creëerde de diagrammen automatisch, maar uit feedback van klanten bleek dat onze gebruikers deze functie niet nuttig vinden om dergelijke grote, complexe diagrammen te maken. De huidige versie van de tool biedt gebruikers alle mogelijke middelen om uit te kiezen, met inbegrip van de juiste pictogrammen, namen, tags en andere metadata. Met deze versie kunnen gebruikers snel diagrammen bouwen voor hun specifieke use cases en zonder de vervelende werkjes, zoals het typen van namen of het kopiëren en plakken van informatie uit de AWS-console.

Waarom kan ik sommige van mijn instanties niet zien?

Instanties die binnen een groep met automatisch schalen vervat zitten, worden door Lucidchart voorgesteld met de hele groep, in plaats van als individuele instanties, omdat ze toch allemaal dezelfde verbindingen hebben. U kunt de identiteit van deze instanties nog steeds opzoeken in het paneel "Vormgegevens".

Hoe geef ik Lucidchart toegang tot mijn AWS-architectuur?

In order for Lucidchart to access your AWS infrastructure, you’ll need to give Lucidchart the credentials for a new IAM user with an inline policy. For an overview of how to create an IAM user with an inline policy, check out this article.

Kan ik mijn AWS-diagram exporteren?

Ja! Klik op Bestand > Downloaden als. U kunt uw diagram nu als CSV-bestand downloaden. Kies "CSV voor vormgegevens" en er wordt een CSV geëxporteerd met een rij voor elke vorm, pagina en laag.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 4 van 4