OmniGraffle-import en probleemoplossing

Onze Omnigraffle-functie (beta) maakt het mogelijk om uw bestanden niet alleen te importeren, maar ze ook verder te bewerken.

 1. Selecteer "Importeren" op de documentenpagina van Lucidchart.
 2. Klik op "Omnigraffle importeren (Beta)".
 3. Selecteer "Bestanden kiezen" en kies de Omnigraffle-bestanden die u wilt importeren.
 4. Geïmporteerde foto's verschijnen automatisch in uw Documentenlijst.

  Dialoogvenster Omnigraffle-import`
 1. Selecteer Bestand > Diagram importeren > Omnigraffle.
 2. Selecteer "Bestanden kiezen" en kies de Omnigraffle-bestanden die u wilt importeren.
 3. Geïmporteerde bestanden worden opgeslagen op de pagina Documenten en komen niet in het huidige document terecht.

  Geïmporteerde diagrambestanden

Het meest voorkomende probleem bij het importeren van Omnigraffle-documenten doet zich voor wanneer het document wordt opgeslagen als een pakket in plaats van een plat bestand. Dit probleem kan op drie manier worden opgelost: (1) exporteer het document vanuit Omnigraffle, (2) verander het standaard opslagtype, of (3) comprimeer een reeds opgeslagen Omnigraffle-document.

Het document exporteren:

 • Doe wat u normaal ook doet als u een bestand exporteert (Bestand > Exporteren) en zorg ervoor dat u "Plat bestand" selecteert in het exportvenster.

Het standaard opslagtype wijzigen:

 • Vanuit de Omnigraffle-editor wijzigt u het standaard opslagtype van "Pakket" of "Automatisch" tot "Plat bestand" (Flat File). Bestanden die anders als Pakket worden opgeslagen, worden nu gecomprimeerd zodat ze in Lucidchart geïmporteerd kunnen worden.

Een reeds opgeslagen document comprimeren:

 • Zoek naar het opgeslagen Omnigraffle-document in uw computerbestanden, klik er met de rechtermuisknop op en selecteer "{file} comprimeren". U moet het bestand nu in Lucidchart kunnen importeren.

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 4 van 5