OmniGraffle Import and Troubleshooting

Our beta OmniGraffle feature allows you to not only import your files, but also to further edit them.

 1. Selecteer "Importeren" op de documentenpagina van Lucidchart.
 2. Click "Import OmniGraffle (Beta)."
 3. Select "Choose Files" and select the OmniGraffle files to be imported.
 4. Geïmporteerde foto's verschijnen automatisch in uw Documentenlijst.

  Dialoogvenster Omnigraffle-import`
 1. Select File > Import Diagram > OmniGraffle.
 2. Select "Choose Files" and select the OmniGraffle files to be imported.
 3. Geïmporteerde bestanden worden opgeslagen op de pagina Documenten en komen niet in het huidige document terecht.

  Geïmporteerde diagrambestanden

The most common problem with importing OmniGraffle documents occurs when the document is saved as a package as opposed to a flat file. There are three ways to solve this problem: (1) exporting the document from within OmniGraffle, (2) changing the default save type, or (3) by compressing an already saved OmniGraffle document.

Het document exporteren:

 • Doe wat u normaal ook doet als u een bestand exporteert (Bestand > Exporteren) en zorg ervoor dat u "Plat bestand" selecteert in het exportvenster.

Het standaard opslagtype wijzigen:

 • Vanuit de Omnigraffle-editor wijzigt u het standaard opslagtype van "Pakket" of "Automatisch" tot "Plat bestand" (Flat File). Bestanden die anders als Pakket worden opgeslagen, worden nu gecomprimeerd zodat ze in Lucidchart geïmporteerd kunnen worden.

Een reeds opgeslagen document comprimeren:

 • Locate the saved OmniGraffle document in your computer files, right click and select “Compress {file}.” You should now be able to import the file into Lucidchart.


Gerelateerde artikelen
Uw diagrammen importeren en exporteren
Snel problemen oplossen
De Javascript-console openen
Neem contact op met ondersteuning