Organigrammen

Bouw indrukwekkende organigrammen met de software van Lucidchart. U kunt automatisch organigrammen creëren of er helemaal zelf één maken. Deze tutorial leidt u door de stappen voor het maken van een strak, professioneel ogend organigram.

Ontdek de bètaversie van de nieuwe en verbeterde organigramfunctie van Lucidchart

 • Schakel de vormbibliotheek organigrammen in. Hulp nodig? Bekijk hier de tutorial over toegang tot meer vormbibliotheken.
 • Sleep een organigramvorm uit de toolbox naar het doek OF gebruik een sjabloon. Zie hier de tutorial voor hulp bij sjablonen.
 • Pas de gegevens naar wens aan OF importeer gegevens (zie hieronder de procedure).

Voordat u gegevens importeert, moet u ervoor zorgen dat uw tabel aan deze twee voorwaarden voldoet:

 • Elke kolom van uw tabel heeft een koptekst.
 • Elke werknemer heeft een manager die met een werknemers-ID of een naam wordt aangeduid.
 • Elke manager moet ook als medewerker worden vermeld. Zelfs de CEO zal met een bijbehorende lege cel voor managers als medewerker worden vermeld.

Als u werknemersnamen gebruikt om managers aan te duiden, maakt u ze in de managerkolom op als "Eerste Laatste" of "Laatste, Eerste". Zorg ervoor dat elke manager ook als medewerker wordt vermeld.

Voorbeeld spreadsheet:

Voorbeeld met mogelijke extra kolommen:

Uw spreadsheet is nu klaar om geïmporteerd te worden.

 1. In de Toolbox links selecteert u "Gegevens importeren" in de vormbibliotheek Organigrammen.

  Org1.PNG
 2. Kies een CSV-bestand om te uploaden OF kopieer en plak uw tabel in de daarvoor bestemde ruimte. Klik op "Volgende".
 3. Geef aan of uw leidinggevenden op naam of op werknemers-ID worden geïdentificeerd.

  org2.PNG
 4. Als u met identificatienummers werkt, kiest u de namen van de kolommen waar de identificatienummers van werknemers en leidinggevenden zijn opgeslagen en klikt u daarna op "Volgende".
 5. Als u met namen werkt, geef dan aan of u een of twee kolommen gebruikt voor voor- en achternaam, en kies een naam voor elk van deze kolommen. Klik op "Volgende".

  Org3.PNG
 6. Als u extra informatie in uw organigram wilt opnemen, zorg er dan voor dat de koppen van de kolommen in uw spreadsheet overeenkomen met die van de betreffende velden. Als u velden wilt gebruiken die niet in de prompt worden voorgesteld, selecteert u "Nieuw veld toevoegen". U kunt elk veld een nieuwe naam geven en zorgen dat die overeenkomt met een kop in uw spreadsheet. Selecteer "Alle resterende kolommen toevoegen" om aangepaste velden te maken voor elke kolom in uw spreadsheet die nog niet aan een bestaand veld gekoppeld is. Klik op "Volgende".

  Org4.PNG
 7. In het laatste scherm van de prompt kunt u uw organisatie opdelen in kleinere organigrammen, op basis van belangrijke groeperingen. U kunt bijvoorbeeld een kolom met de naam "Afdeling" aan uw spreadsheet toevoegen en daarin elke werknemer van een bepaalde waarde voorzien (bijv. verkoop, marketing, HR, techniek, enz.). In het dropdown-menu "Maak aparte organigrammen voor elke" kiest u voor "Afdeling". Lucidchart produceert dan afzonderlijke organigrammen op aparte pagina's voor elke afdeling die in uw gegevens is opgenomen.

Tip in geval van problemen: Als uw organigram er niet helemaal goed uitziet, is er waarschijnlijk een fout in uw gegevens geslopen. Ga terug naar uw spreadsheet en zorg ervoor dat alle namen correct gespeld zijn en dat de ID's van alle werknemers correct zijn ingevoerd.

Er zijn drie manieren om nieuwe medewerkers toe te voegen

In het contextvenster

 1. Open het contextvenster door een willekeurig vakje te selecteren en op het tandwielicoontje dat ernaast wordt weergegeven te klikken.
 2. In de lijst met opsommingstekens drukt u op Enter om een nieuwe werknemer toe te voegen.
 3. Gebruik Tab en "Shift + Tab" om het functieniveau van de werknemer in de organisatie te wijzigen.

  Enter_and_Tab_on_an_Org_Chart.PNG

Op het doek

 1. Trek een lijn door vanuit een bestaand vak. Er verschijnt een nieuw vak dat met het eerste vak is verbonden en hieraan "rapporteert".
 2. Om de grafiek op een coherente manier in te delen, opent u het contextpaneel en selecteert u "Layout opruimen".

Met importeren van gegevens

 1. Voeg werknemers aan uw oorspronkelijke spreadsheet toe.
 2. Volg de stappen onder "Gegevens importeren" om uw organigram opnieuw te importeren.

Persoonlijke informatie bewerken (naam, rol, telefoonnummer, enz.):

 1. Dubbelklik op het gewenste veld
 2. Breng de gewenste wijzigingen aan

Velden toevoegen of verwijderen

 1. Open het contextvenster (klik op het tandwielicoontje naast een vakje).
 2. Selecteer gestandaardiseerde velden (inclusief het veld Afbeelding) door selectievakjes aan te vinken.
 3. Voeg een eigen veld toe door “+ Veld” te selecteren.
 4. Verwijder een eigen veld met behulp van het prullenbakicoontje

  Org_Chart_Context_Panel.png

Om een foto toe te voegen

 1. Open het contextvenster (klik op het tandwielicoontje naast een vakje).
 2. Selecteer het afbeeldingsveld. Er verschijnen nu grijze voorlopige afbeeldingen in alle vakken van het organigram.
 3. Om een foto te selecteren, kopieert en plakt u de URL van een afbeelding in het vak of gebruikt u een afbeelding die u in uw afbeeldingenbibliotheek heeft geüpload.
 4. Voeg extra URL's toe voor andere werknemers of klik op een voorlopige afbeelding in een vak om een foto uit uw afbeeldingenbibliotheek te selecteren.

Een foto verwijderen

 1. Open het contextvenster (klik op het tandwielicoontje naast een vakje).
 2. Klik op de prullenbak in het afbeeldingsveld.

De indeling opnieuw standaardiseren:

 1. Open het contextvenster (klik op het tandwielicoontje naast een vakje).
 2. Selecteer "Layout opruimen"

De functie van een werknemer wijzigen

 1. Open het contextvenster (klik op het tandwielicoontje naast een vakje).
 2. In de lijst met opsommingstekens zweeft u met uw muis even over de ruimte rechts van de werknemer. Er verschijnt een dubbele pijl.
 3. Klik op de pijl en sleep de werknemer naar de gewenste locatie.
 4. Gebruik Tab en Shift + Tab om het functieniveau van de werknemer te bewerken.
 1. Kies een andere lay-out voor uw organigram door in het contextvenster uit de opmaakmogelijkheden te selecteren.

 2. Verplaats voorwerpen handmatig door te klikken en te slepen.
 3. Selecteer “Lay-out opruimen” om handmatige verplaatsingen ongedaan te maken.

Verplaatst u een element handmatig, dan kunt u secundaire elementen vrij verplaatsen. Als u echter een primair element verplaatst, worden alle daaraan ondergeschikte elementen mee verplaatst.

U kunt de vakjes in een organigram precies zo bewerken als u andere vormen zou bewerken; u kunt de achtergrondkleur, lijndikte en tekstopties wijzigen. Bekijk hier de tutorial voor meer hulp bij het opmaken van vormen. De tutorial voor het opmaken van tekst vindt u hier.Gerelateerde artikelen
Verken meer vormen
Uw diagrammen importeren en exporteren
Tools voor plattegronden
Tijdlijnen