Entiteit-relatiediagrammen

Maak entity-relationship-diagrammen (ERD's) met aangepaste tekst, vormgeving en relaties tussen de velden. Genereer automatisch databasetabellen en schema's met behulp van onze functie "SQL importeren".

Bekijk deze video om meer te leren over ERD's en lees vervolgens de onderstaande handleiding om te leren hoe u er in Lucidchart een kunt maken.

De functie ERD importeren uploadt alle tabellen en schema's in uw database rechtstreeks naar uw toolbox. Wanneer u gerelateerde tabellen naar het doek sleept, tekent Lucidchart automatisch relatielijnen. U kunt steeds bijgewerkte database-bestanden importeren en de velden worden bijgewerkt in de toolbox en op het doek.

Een ERD importeren:

 1. Open Beheer vormbibliotheek door in de toolbox op "+Vormen" te klikken of door op uw toetsenbord op de "M"-toets te drukken. Zorg ervoor dat de Entity Relationship-bibliotheek ingeschakeld is.

  Vormbeheer openen voor Lucidchart-ERD's
 2. Klik op de knop "Importeren" in de toolbox. Er verschijnt een importeervenster.

  Lucidchart ERD's importeren
 3. Selecteer het Database Management System (DBMS) dat u gebruikt.
 4. Kopieer de query en plak die in uw DBMS. Voer de query uit.
 5. Exporteer de resultaten uit uw DBMS als een TSV- of CSV-bestand en upload dit door te klikken op de knop "Bestand kiezen" in het venster Importeren. Of kopieer en plak de query-resultaten in het open tekstgebied. Klik op "OK".
 6. Lucidchart converteert de geïmporteerde query direct naar een lijst met databases, tabellen en schema's en organiseert de lijst in uw toolbox. Elk inklapbaar onderdeel van de toolbox vertegenwoordigt een database. De namen binnen een onderdeel corresponderen met databasetabellen. Een extra subonderdeel wijst op een schema.

  Lucidchart_ERDs_import_your_file.png

In het onderstaande voorbeeld is er een TSV-bestand met meerdere databases geïmporteerd. Wanneer "shard_servers" en "Shards" beiden naar het doek werden gesleept, werd er automatisch een relatie getekend.

Voorbeeld ERD importeren Lucidchart

Handmatig een ERD aanmaken:

 1. Open Beheer vormbibliotheek en zorg ervoor dat de Entiteit-relatie-bibliotheek is ingeschakeld.
 2. Sleep het gewenste entiteitsobject naar het doek.
 3. Dubbelklik op de tekst om die te bewerken. Als u een tekstvak geselecteerd hebt, kunt u gemakkelijk tussen tekstvakken springen - druk op de Tab-toets op uw toetsenbord om vooruit te gaan of Shift+Tab om terug te gaan. Druk op Enter of klik naast het object wanneer u klaar bent.
 4. Wijzig de grootte van een object door op een van de hoeken te klikken en te slepen. Als u een object verplaatst, worden de kolommen automatisch aangepast om de inhoud te laten passen.

  Vormbeheer openen voor Lucidchart-ERD's

  Lucidchart ERD's importeren

Wanneer u op een tabel klikt, komt het menu Geavanceerde vorm naar beneden van de bovenkant van de editor. Gebruik het menu Geavanceerde vorm om het aantal velden in een tabel te wijzigen.

Lucidchart ERD's velden toevoegen of verwijderen

 1. Selecteer de lijn die u wilt aanpassen.
 2. Gebruik de vervolgkeuzelijst in de eigenschappenbalk om de kardinaliteit of andere opmaakopties van elk eindpunt van een lijn te selecteren. De standaardlijn voor een ERD wordt hieronder weergegeven.

  Lucidchart ERD's lijnen bewerken

U kunt de eigenschappenbalk gebruiken om entiteitsobjecten gemakkelijk vorm te geven wanneer ze geselecteerd zijn.

  • Opmaak, grootte, kleur, lettertype en uitlijning van de tekst aanpassen.
  • Lijndikte en -kleur aanpassen.
  • Een opvulkleur, overgang of afbeelding kiezen.

Voeg met het menu Geavanceerde vorm schakering toe aan afwisselende rijen van een tabel of aan de tabelkop.

Lucidchart ERD's stijl toevoegen aan uw ERD

U kunt een een relatielijn creëren door op een punt op een object te klikken en te slepen. U kunt de lijn naar een andere vorm slepen en een relatie met een bepaald veld creëren OF laat de muisknop los boven een leeg doek om automatisch een nieuw entiteitsobject toe te voegen.

Als u besluit om velden toe te voegen of weg te halen nadat u een relatie hebt gecreëerd, worden alle verbonden lijnen verplaatst met de velden waaraan ze gekoppeld zijn. U hoeft ze niet opnieuw te tekenen.Lucidchart ERD's relaties tussen objecten maken

Lucidchart ERD's relaties tussen objecten maken

Exporteer uw ERD naar het DBMS van uw keuze. U kunt ervoor kiezen om individuele tabellen of de hele pagina (met uitzondering van de verbindingen tussen tabellen) te exporteren.

Een enkele tabel exporteren:

 1. Klik op een vorm. Klik in het menu Geavanceerde vorm op "SQL exporteren".
 2. Er verschijnt een dialoogvenster. Kies uw DBMS uit de vervolgkeuzelijst aan de rechterkant. Het onderstaande tekstveld geeft het juiste create statement.

Uw hele pagina exporteren:

 1. Klik in de vormbibliotheek Entiteit relatie in de toolbox op "Exporteren".
 2. Er verschijnt een dialoog. Kies uw DMBS uit het vervolgkeuzemenu aan de rechterkant. Het tekstveld hieronder geeft het juiste create statement voor de hele pagina.

  Entity Relationship Diagram

  Entity Relationship Diagram

  Entity Relationship Diagram

  Entity Relationship Diagram


Gerelateerde artikelen
Verken meer vormen
Tafels
UML-volgordeopmaak
De opmaak van een vorm bepalen