Limiet drie documenten gratis account

Gebruikers van ons gratis account mogen drie actieve documenten hebben. Een actief document is elk document dat niet is verplaatst naar de prullenbak. U kunt oude documenten verwijderen en nieuwe aanmaken, maar het totaal aantal documenten mag niet groter zijn dan de limiet voor gratis accounts.

Extra maandelijks document: Elke maand kunt u een extra document maken. NB: dit wijzigt de limiet van uw documenten niet. Uw maximum aantal actieve documenten is nog steeds 3. U kunt eenmaal per maand over deze limiet gaan. Als u dit document verwijdert, bent u nog steeds beperkt tot 3 documenten en kunt u geen ander document aanmaken.

Wanneer u de limiet van drie documenten bereikt, ziet u dit dialoogvenster dat u de mogelijkheid biedt om te upgraden naar een van onze betaalde accounts:lS2RpMGrSJavKuEFZetwGQ.jpg

Met accounts vanaf $ 4,95 per maand hebben we steeds het perfecte account voor u of uw organisatie! U kunt upgraden naar deze optie of onze andere opties voor betaalde accounts bekijken door naar onze tarievenpagina te gaan. Bekijk onze rubriek Soorten accountsvoor een overzicht van de beschikbare accounts.