Lucidchart-diagrammen koppelen aan spreadsheetgegevens

Dankzij onze mogelijkheden om gegevens te koppelen, kunt u Lucidchart-diagrammen koppelen aan live-gegevens opgeslagen in CSV-bestanden of Google Sheets. Bij koppeling met Google Sheets worden uw vormgegevens automatisch bijgewerkt wanneer u wijzigingen in uw Sheets doorvoert, zodat u uw processen in realtime kunt visualiseren!

De functie voor het koppelen van gegevens is alleen beschikbaar voor Pro-, Team- en Ondernemingsaccounts. U kunt upgraden door naar onze tarievenpagina te gaan of contact op te nemen met ons verkoopteam.

 1. Klik in een Lucidchart-document op "Bestand" in de linkerbovenhoek van uw scherm en selecteer vervolgens "Gegevens importeren".

  file_import_data.png

  U kunt ook op het databasepictogram in de dock aan de rechterkant van uw scherm klikken en dan op de blauwe knop "Gegevens koppelen" die onderin verschijnt.

  Screen_Shot_2017-07-07_at_3.44.02_PM.png

  Het volgende venster zal onder in uw scherm verschijnen:

  Screen_Shot_2017-07-06_at_2.35.22_PM.png
 2. Als u Lucidchart nog geen toestemming hebt gegeven om uw Google Sheets-documenten te openen, verschijnt er nu een pop-upvenster met de vraag om dat alsnog te doen. Klik op 'Authenticeren' en vervolgens op 'Toestaan' in het volgende venster.

  pop-upvenster
 3. Er wordt een pop-upvenster geopend met de vraag welk soort spreadsheet u wilt importeren. Als u Google Sheet-gegevens wilt koppelen, kiest u "Google Sheets". Als u een CSV-bestand wilt importeren, kiest u ".csv- bestand" en klikt u op "Bestand kiezen".

  Screen_Shot_2017-07-25_at_7.58.12_AM.png

  U wordt doorgestuurd naar uw Finder. Kies het CSV-bestand dat u wilt importeren en klik op "Openen".

  Screen_Shot_2017-07-25_at_7.58.25_AM.png

  U kunt ook selecteren of u rij 1 van uw sheet als koptekst of als gegevensrij wilt instellen. Dit kan door het selectievakje onder in het venster aan- of uit te vinken (u kunt dit altijd wijzigen).

  Klik op "Importeren". Als u hebt gekoppeld met CSV-gegevens, worden uw gegevens nu gekoppeld met Lucidchart. Als u hebt gekoppeld met Google Sheet-gegevens volg dan de stappen hieronder.
 4. Selecteer de Google Sheet die u aan uw Lucidchart-document wilt koppelen.

  pick_which_sheet_to_link.png
 5. Selecteer in het geselecteerde document het tabblad dat u wilt koppelen en klik op 'Importeren'.

  select_the_tab_of_the_sheet_to_import.png
Uw gegevens zijn nu aan Lucidchart gekoppeld! Uw geïmporteerde gegevens zullen in de rechterbenedenhoek van uw scherm worden weergegeven.

NB: Uw Lucidchard-gegevensverzameling wordt periodiek bijgewerkt zodat wijzigingen die in Google Sheets zijn doorgevoerd worden toegepast. Klik op deze knop om gegevens te synchroniseren als u de gegevens niet direct ziet.Screen_Shot_2017-01-18_at_2.00.05_PM.png

Klik op het omgekeerde driehoekje naast de naam van uw actieve gekoppelde blad om uw gegevensverzamelingen te beheren. Er wordt vervolgens een overzicht met al uw gekoppelde bladen weergegeven.

Screen_Shot_2017-07-07_at_3.53.49_PM.png

Screen_Shot_2017-07-07_at_3.53.57_PM.png

U kunt een nieuwe sheet eenvoudig aan uw document koppelen door op de knop '+ Gegevensverzameling' te klikken.

U kunt een reeds gekoppelde gegevensverzameling beheren door met de rechtermuisknop op de naam van het blad te klikken of door te klikken op de drie stippen die worden weergegeven als u er met de muis overheen zweeft. Er wordt een pop-upvenster weergegeven waarin u de gegevensverzameling kunt vernieuwen, vervangen of verwijderen. Als u uw gegevensverzameling vervangt, worden uw vorm- en paginagegevens automatisch bijgewerkt met de gegevens uit het nieuwe blad.

Screen_Shot_2017-07-07_at_3.54.08_PM.png

Nadat uw gegevensverzameling aan uw document is gekoppeld, kunt u delen ervan toewijzen aan vormen in Lucidchart. U kunt die op drie verschillende manieren doen.

Optie 1

 1. Sleep een nieuwe vorm naar het canvas OF selecteer de bestaande vorm waaraan u gegevens wilt toewijzen.
 2. Sleep een rij of cel uit uw gegevensverzameling op de vorm OF op het paneel met vormgegevens dat boven uw bladgegevens wordt weergegeven als er een vorm is geselecteerd. De verplaatste gegevens worden automatisch aan de vorm toegewezen.

  drag_sheet_data_onto_shape_or_into_panel.gif

Optie 2

 1. Sleep een rij of cel uit uw gegevensverzameling en plaats de tijdelijke vormaanduiding op een willekeurige plaats op uw tekenvel.
 2. Als u uw cursor loslaat, wordt er een vervolgkeuzemenu weergegeven waarin u een keuze kunt maken uit 'Standaard', 'Stroomdiagram' of 'Vormen'. Selecteer uw gewenste vorm en bekijk de gegevens die erin worden weergegeven.

  drag_data_onto_canvas.gif

  NB: De blauwe blokhaken die rond de tekst worden weergegeven wanneer u met de muis boven een vorm zweeft, geven aan dat de vorm dynamische gegevens bevat.

Optie 3

 1. Selecteer de vorm waar u gegevens aan wilt toewijzen.
 2. Klik op de knop '+' in de rechterbovenhoek van het deelvenster met vormgegevens om een nieuw gegevensveld voor de vorm toe te voegen.
 3. Typ in de kolom 'Label' een titel voor het veld.
 4. Koppel het veld in de kolom 'Waarde' aan een cel in uw gegevensverzameling door '=' te typen, gevolgd door de verwijzing naar de cel (bijvoorbeeld 'A2' of 'B4'). Druk vervolgens op Enter. De verwijzing wordt dan vervangen door de waarde van de cel waarnaar is verwezen.

  manually_adding_a_reference.gif

Uw gegevens moeten nu aan uw vorm gekoppeld zijn! De gegevens zijn met succes aan een vorm toegewezen als de gegevens in het deelvenster met gegevens voor de vorm worden weergegeven nadat u de vorm hebt geselecteerd.

Nadat gegevens aan een vorm zijn toegewezen, kunt u de gekoppelde vorm aan uw bibliotheek met aangepaste vormen toevoegen door met de rechtermuisknop op de vorm te klikken en vervolgens "Aan bibliotheek met aangepaste vormen toevoegen" te kiezen in het menu dat wordt weergegeven. Als u meer dan één opgeslagen bibliotheek hebt, kunt u selecteren aan welke u uw vorm wilt toevoegen.

Screen_Shot_2017-07-06_at_2.59.43_PM.png

U kunt ook gegevens aan een hele pagina in uw document toewijzen. Selecteer daarvoor een rij of cel en sleep deze naar het gegevenspaneel.

assign_page_data.gif

NB: Als u een nieuwe pagina in het document maakt, worden de gegevens niet aan die pagina toegewezen tenzij u dit proces herhaalt.

Nadat u gegevens aan een vorm hebt toegewezen, kunt u de gegevens oproepen en zorgen dat uw vorm ze weergeeft. Gebruik daarvoor de opdracht {{this.Label}}. Als ik bijvoorbeeld de informatie uit cel A6 van mijn gegevensverzameling wil oproepen, dan typ ik {{this.Creature}} in de vorm.

{{this.Label}} geeft de waarde weer die aan een label is gekoppeld, terwijl {{this.Label.label}} het label retourneert. Dus: {{this.Creature}} retourneert 'Wildcat', terwijl {{this.Creature.label}} 'Schepsel' retourneert.

data_wildcat_row.pngcall_data_not_yet_changed.pngcreature_wildcat.png

Gebruik de opdracht {{page.Label}} of {{page.Label.label}} om gegevens op te roepen die aan een pagina van uw document zijn toegewezen. U kunt deze labels op een willekeurige plaats op uw pagina, inclusief in vormen en tekstvakken, typen om naar paginagegevens te verwijzen.

U kunt ook een label of waarde als tekst in een geselecteerde vorm invoegen door te klikken op het pictogram '+T' dat naast een label of waarde wordt weergegeven als u er met uw muis over zweeft in het deelvenster met vormgegevens. Als u op dit pictogram klikt terwijl er geen vorm is geselecteerd, wordt er een nieuw tekstvak met de bijbehorende tekst op uw tekenvel weergegeven.

add_text_to_shape_or_to_canvas.gif

NB: Zoals eerder werd aangegeven, geven de blauwe blokhaken die rond de tekst worden weergegeven wanneer u met de muis boven een vorm zweeft aan dat de vorm dynamische gegevens bevat.

U kunt gekoppelde vormen groeperen en een nieuwe rij of cel met gegevens toewijzen aan de groep, waarbij het mogelijk blijft om individuele gegevens in elke vorm op te slaan. Om vormen te groeperen, sleept u de cursor over het tekenvel om de vormen te selecteren die u wilt groeperen en klikt u vervolgens met de rechtermuisknop in het geselecteerde gebied om het optiemenu te openen. Selecteer “Groeperen”.

Group_shapes.png

U kunt gegevens aan een vormgroep toewijzen door op een van de vormen te klikken. Er wordt een blauw vak rond de groep weergegeven en in uw gegevenspaneel verschijnt de titel "Geselecteerde groepsgegevens". Sleep een rij of een cel met gegevens naar het gegevenspaneel, waarna de versleepte gegevens worden toegewezen aan de groep.

Assign_data_to_a_group_of_shapes.gif

Om groepsgegevens van een vorm op te roepen, typt u de opdracht {{parent.Label}} in de vorm. Als u vormgroepen binnen grotere groepen hebt, kunt u de "parent" (of "bovenliggende") opdracht zo vaak herhalen als nodig is om te verwijzen naar een hogere locatie in de keten (bijv. {{parent.parent.parent.label}}).

call_data_from_a_group_of_shapes.gif

Er zijn verschillende manieren om gekoppelde tekst te kopiëren en te plakken. U kunt een gekoppelde vorm reproduceren door de vorm te selecteren en op de gebruikelijke manier te kopiëren en te plakken (CTRL + C, CTRL + V). Dezelfde methode voor kopiëren en plakken reproduceert de {{-syntaxis van de geselecteerde gekoppelde tekst. Maar als u de platte versie van de gekoppelde tekst wilt reproduceren, kopieert u die via CTRL + C en plakt u die plat (CTRL + SHIFT + V). Zie onderstaande afbeelding voor een weergave van deze opties.

copy_and_paste_linked_text.png

Klik gewoon op de tekst en typ vervangende tekst om het label of de waarde van gegevens te bewerken in uw deelvenster met gegevens.

edit_shape_data_text.png

Klik met de rechtermuisknop op een label of waarde of klik op de drie stippen die worden weergegeven wanneer u met uw muis over een veld zweeft om een nieuw veld toe te voegen of om een bestaand veld te verwijderen of te verplaatsen. Selecteer de actie die u wilt uitvoeren in het venster dat wordt weergegeven.

shape_data_options__Top_.png

Als u gegevens probeert toe te voegen aan een vorm of pagina die al gegevens met dezelfde labelnamen bevat, wordt er een dialoogvenster op uw scherm weergegeven met de vraag of u de bestaande gegevens door de nieuwe gegevens wilt vervangen of dat u beide gegevensreeksen die aan de vorm of pagina zijn toegewezen wilt behouden. Als u voor de laatste optie kiest, wordt er een '2' achter de labelnamen van de nieuwe gegevens geplaatst.

keep_or_replace.png

Als u een vulkleur aan een cel, kolom of gegevensrij in uw gekoppelde Google Sheet toevoegt, zal de kleur automatisch in uw gegevensverzameling in Lucidchart en in het deelvenster met gegevens worden weergegeven. Klik op de knop 'Vernieuwen' om de gegevens te synchroniseren als u de kleur niet direct ziet.Screen_Shot_2017-01-18_at_2.00.05_PM.png

Screen_Shot_2017-07-06_at_3.47.06_PM.png

Screen_Shot_2017-07-06_at_3.47.21_PM.png

U kunt de vulkleur die aan een deel van uw gegevens op het tekenvel is gekoppeld weergeven door te klikken op de drie stippen die worden weergegeven wanneer u met uw muis over een label of waardeveld in het deelvenster met gegevens zweeft. Schuif naar de onderzijde van het vervolgkeuzemenu dat wordt weergegeven en klik op 'Geïmporteerde vulkleur toepassen'. Uw vulkleur moet nu op de geselecteerde vorm worden weergegeven (of op de achtergrond van uw tekenvel als u met paginagegevens werkt).

add_color_to_shape.gif

Als u een gekoppeld diagram met andere Lucidchart-gebruikers deelt, hebben ze toegang tot het gekoppelde gegevensblad. U kunt deze toegang voorkomen door het gekoppelde blad via het kopje 'Gekoppelde bladen beheren' uit uw document te verwijderen voordat u de bovenstaande stappen voor het delen volgt. Uw gegevenswaarden en de ingevoegde tekst blijven dan behouden.

U kunt uw gekoppelde gegevens als .csv-bestand exporteren door naar 'Bestand' te gaan en vervolgens op 'Downloaden als' te klikken.

file_download_as.png

Selecteer in het pop-upvenster dat wordt weergegeven 'Csv van vormgegevens' als indeling. Klik vervolgens op 'Downloaden'. De geëxporteerde gegevens bevatten de vormnaam, vormbibliotheek, tekstvelden en gegevens.

download_CSV.png