Lucidchart-diagrammen koppelen aan spreadsheetgegevens

Dankzij onze mogelijkheden om gegevens te koppelen, kunt u Lucidchart-diagrammen koppelen aan live-gegevens in Google Sheets. Uw vormgegevens worden automatisch bijgewerkt wanneer u wijzigingen in uw Sheets doorvoert, zodat u uw processen in realtime kunt visualiseren!

De functie voor het koppelen van gegevens is alleen beschikbaar voor Pro-, Team- en Ondernemingsaccounts. U kunt upgraden door naar onze tarievenpagina te gaan of contact op te nemen met ons verkoopteam.

 1. Within a Lucidchart document, click "File" in the top left corner of your screen, and select "Import Data."

  file_import_data.png

  You can also click on the database icon in the Dock on the right side of your screen, and then on the blue "Link Data" button that appears on the bottom.

  Screen_Shot_2017-07-07_at_3.44.02_PM.png

  The following window should appear at the bottom of your screen:

  Screen_Shot_2017-07-06_at_2.35.22_PM.png
 2. Als u Lucidchart nog geen toestemming hebt gegeven om uw Google Sheets-documenten te openen, verschijnt er nu een pop-upvenster met de vraag om dat alsnog te doen. Klik op 'Authenticeren' en vervolgens op 'Toestaan' in het volgende venster.

  Screen_Shot_2017-11-06_at_11.50.47_AM.png

 3. Er wordt een pop-upvenster geopend met de vraag welk soort spreadsheet u wilt importeren. Selecteer 'Google Sheets' en klik op 'Importeren'. U kunt ook selecteren of u rij 1 van uw sheet als koptekst of als gegevensrij wilt instellen. Schakel daarvoor het selectievakje onder in het venster in of uit.

  what_kind_of_spreadsheet_do_you_want_to_import_.png

  NB: U kunt uw diagram ook importeren en aan een .csv-bestand koppelen. Deze gegevens zijn echter niet dynamisch.
 4. Select the Google Sheet that you would like to link to your Lucidchart document.

  pick_which_sheet_to_link.png
 5. Select which tab of your selected document you want to link and click "Import."

  select_the_tab_of_the_sheet_to_import.png
Uw gegevens zijn nu aan Lucidchart gekoppeld! Uw geïmporteerde gegevens zullen in de rechterbenedenhoek van uw scherm worden weergegeven.

NB: Uw Lucidchard-gegevensverzameling wordt periodiek bijgewerkt zodat wijzigingen die in Google Sheets zijn doorgevoerd worden toegepast. Klik op deze knop om gegevens te synchroniseren als u de gegevens niet direct ziet.Screen_Shot_2017-01-18_at_2.00.05_PM.png

To manage your data sets, click on the upside-down triangle next to the name of your active linked sheet and a list of all of your linked sheets will appear.

Screen_Shot_2017-07-07_at_3.53.49_PM.png

Screen_Shot_2017-07-07_at_3.53.57_PM.png

U kunt een nieuwe sheet eenvoudig aan uw document koppelen door op de knop '+ Gegevensverzameling' te klikken.

If you want to manage a data set that is already linked, right-click on the sheet’s name or click on the three dots that appear when you hover over it. A window will pop up inviting you to refresh, replace, or delete the data set. If you replace your data set with another one, your shape and page data will automatically update with the data from the new sheet.

Screen_Shot_2017-07-07_at_3.54.08_PM.png

Nadat uw gegevensverzameling aan uw document is gekoppeld, kunt u delen ervan toewijzen aan vormen in Lucidchart. U kunt die op drie verschillende manieren doen.

Optie 1

 1. Sleep een nieuwe vorm naar het canvas OF selecteer de bestaande vorm waaraan u gegevens wilt toewijzen.
 2. Drag a row or cell from your data set onto the shape OR onto the shape data panel, which will appear above your sheet data when a shape is selected. The dragged data will automatically be assigned to the shape.

  drag_sheet_data_onto_shape_or_into_panel.gif

Optie 2

 1. Sleep een rij of cel uit uw gegevensverzameling en plaats de tijdelijke vormaanduiding op een willekeurige plaats op uw tekenvel.
 2. Als u uw cursor loslaat, wordt er een vervolgkeuzemenu weergegeven waarin u een keuze kunt maken uit 'Standaard', 'Stroomdiagram' of 'Vormen'. Selecteer uw gewenste vorm en bekijk de gegevens die erin worden weergegeven.

  drag_data_onto_canvas.gif

  NB: De blauwe blokhaken die rond de tekst worden weergegeven wanneer u met de muis boven een vorm zweeft, geven aan dat de vorm dynamische gegevens bevat.

Optie 3

 1. Selecteer de vorm waar u gegevens aan wilt toewijzen.
 2. Klik op de knop '+' in de rechterbovenhoek van het deelvenster met vormgegevens om een nieuw gegevensveld voor de vorm toe te voegen.
 3. Typ in de kolom 'Label' een titel voor het veld.
 4. In the "Value" column, link the field to a cell in your data set by typing "=" and then the reference to the cell, e.g. "A2" or "B4." Hit your "Enter" key and the reference will be replaced by the value from the referenced cell.

  manually_adding_a_reference.gif

Uw gegevens moeten nu aan uw vorm gekoppeld zijn! De gegevens zijn met succes aan een vorm toegewezen als de gegevens in het deelvenster met gegevens voor de vorm worden weergegeven nadat u de vorm hebt geselecteerd.

After assigning data to a shape, you can save the linked shape to your custom shape library by right-clicking on the shape and then selecting "Add to Custom Shape Library" from the menu that appears. If you have more than one saved library, you can go on to select which one to add your shape to.

Screen_Shot_2017-07-06_at_2.59.43_PM.png

You can also assign data to an entire page of your document. To do so, select a row or cell and drag it up to the data panel.

assign_page_data.gif

NB: Als u een nieuwe pagina in het document maakt, worden de gegevens niet aan die pagina toegewezen tenzij u dit proces herhaalt.

Nadat u gegevens aan een vorm hebt toegewezen, kunt u de gegevens oproepen en zorgen dat uw vorm ze weergeeft. Gebruik daarvoor de opdracht {{this.Label}}. Als ik bijvoorbeeld de informatie uit cel A6 van mijn gegevensverzameling wil oproepen, dan typ ik {{this.Creature}} in de vorm.

While {{this.Label}} returns the value associated with a label, {{this.Label.label}} returns the label. So while {{this.Creature}} returns "Wildcat," {{this.Creature.label}} returns "Creature."

data_wildcat_row.png call_data_not_yet_changed.png creature_wildcat.png

Gebruik de opdracht {{page.Label}} of {{page.Label.label}} om gegevens op te roepen die aan een pagina van uw document zijn toegewezen. U kunt deze labels op een willekeurige plaats op uw pagina, inclusief in vormen en tekstvakken, typen om naar paginagegevens te verwijzen.

You can also insert a label or value as text into a selected shape by clicking the "+T" icon that appears next to a label or value when you hover over it in your shape data panel. If you click on this icon when a shape is not selected, a new text box with the corresponding text will appear on your canvas.

add_text_to_shape_or_to_canvas.gif

NB: Zoals eerder werd aangegeven, geven de blauwe blokhaken die rond de tekst worden weergegeven wanneer u met de muis boven een vorm zweeft aan dat de vorm dynamische gegevens bevat.

To edit the label or value of data in your data panel, simply click on the text and type over it.

edit_shape_data_text.png

To add a new field or delete or move an existing one, right-click on a label or value or click on the three dots that appear when you hover over it. Select your desired action from the window that appears.

shape_data_options__Top_.png

If you try to add data to a shape or page that already has data with the same label names, a dialogue will appear on your screen asking whether you want to replace the existing data with the new data or keep both sets of data assigned to the shape or page. If you choose the latter option, the label names of the new data will each be appended with a “2.”

keep_or_replace.png

If you add fill color to a cell, columnm, or row of data in your linked Google Sheet, the color will automatically display in your Lucidchart data set as well as in the data panel. If you do not see the color right away, click the refresh button to sync.Screen_Shot_2017-01-18_at_2.00.05_PM.png

Screen_Shot_2017-07-06_at_3.47.06_PM.png

Screen_Shot_2017-07-06_at_3.47.21_PM.png

To display the fill color associated with a piece of your data on the canvas, click on the three dots that appear when you hover over a label or value box in the data panel. Scroll to the bottom of the drop-down menu that appears, and click on "Apply Imported Fill Color." Your fill color should appear on the selected shape, or on the background of your canvas if you are working with page data.

add_color_to_shape.gif

Als u een gekoppeld diagram met andere Lucidchart-gebruikers deelt, hebben ze toegang tot het gekoppelde gegevensblad. U kunt deze toegang voorkomen door het gekoppelde blad via het kopje 'Gekoppelde bladen beheren' uit uw document te verwijderen voordat u de bovenstaande stappen voor het delen volgt. Uw gegevenswaarden en de ingevoegde tekst blijven dan behouden.

To export your linked data as a CSV file, go to “File” and then click “Download As.”

file_download_as.png

In the pop-up window that appears, select “CSV of Shape Data” as your format, and then hit “Download.” The exported data will include shape name, shape library, text fields, and data.

download_CSV.png

Nadat uw gegevens aan uw diagram zijn gekoppeld, volgt u deze stappen om grafieken te maken op basis van uw gekoppelde gegevens.

 1. Open the data panel and click on the graph icon.

  graph_icon.png
 2. In the window that pops up, provide a title for your graph and then select your desired graph type. We currently offer line graphs and vertical bar graphs (column graphs).

  customize_graph_info.png
 3. In het gedeelte 'Waardebereik' voert u het bereik in waarin uw gegevens verschijnen. Als u bijvoorbeeld de volgende gegevens hebt en een staafgrafiek wilt maken die de vraag voor elke winkel laat zien, voert u het bereik B2:C4 in.

  example_data_sheet.png

  Als u klaar bent met het invoeren van uw gegevensbereik, klikt u op 'Volgende'.
 4. Op de volgende dialoogpagina wordt u gevraagd de kolommen of rijen te kiezen waarop u wilt dat de labels van uw x- en y-as verschijnen. Om in onderstaand voorbeeld de namen van winkels op de x-as weer te geven, zou u kolom 'A' kiezen voor de labels van de x-as. Als u 'A' en 'B' wilt weergeven als uw labels voor de y-as/legenda, dan zou u rij '1' kiezen.

  choose_labels_for_your_graph.png

  Voeg (als u wilt) ondertitels toe aan uw assen en klik op 'Volgende'.
 5. Op de laatste pagina van het dialoogvenster kunt u de schaal van de assen en/of het kleurenschema aanpassen.

  add_scale_and_color_to_your_graph.png

  We kiezen automatisch een schaal voor uw y-as die het beste bij uw gegevens past. Maar als u een specifieke schaal wilt gebruiken (bijvoorbeeld van 0 tot 100), dan kunt u die hier invoeren.

  We hebben drie kleurenschema's waaruit u kunt kiezen:

  graph_color_options.png

  Nadat u een kleurenschema hebt gekozen voor uw staven/lijnen, kunt u de primaire kleur kiezen. Dit wordt de kleur van de eerste lijn of staaf in uw grafiek.

 6. Click "Finish" and we will produce a graph for you!

  This graph acts just like any other Lucidchart shape. You can rotate it, change its background color, adjust its transparency, etc. Additionally, any changes to your attached data will automatically show up in the graph!


Gerelateerde artikelen
Voorwaardelijke opmaak en pictogrammensets
Uw diagrammen importeren en exporteren
Soorten accounts
Aan de slag met Lucidchart