Lucidchart-diagrammen koppelen aan spreadsheetgegevens

Dankzij onze mogelijkheden om gegevens te koppelen, kunt u Lucidchart-diagrammen koppelen aan live-gegevens in Google Sheets. Uw vormgegevens worden automatisch bijgewerkt wanneer u wijzigingen in uw Sheets doorvoert, zodat u uw processen in realtime kunt visualiseren!

De functie voor het koppelen van gegevens is alleen beschikbaar voor Pro-, Team- en Ondernemingsaccounts. U kunt upgraden door naar onze tarievenpagina te gaan of contact op te nemen met ons verkoopteam.

 1. Within a Lucidchart document, click File > Import Data > Data Linking (Sheets, Excel, CSV). 

  Screen_Shot_2018-04-17_at_5.36.51_PM.png 

  You can also click Screen_Shot_2018-04-17_at_5.31.21_PM.png in the dock on the bottom right of the canvas, and then click Screen_Shot_2018-04-17_at_5.34.06_PM.png.

  Screen_Shot_2018-04-17_at_5.35.32_PM.png

 2. Als u Lucidchart nog geen toestemming hebt gegeven om uw Google Sheets-documenten te openen, verschijnt er nu een pop-upvenster met de vraag om dat alsnog te doen. Klik op 'Authenticeren' en vervolgens op 'Toestaan' in het volgende venster.

  Screen_Shot_2017-11-06_at_11.50.47_AM.png

 3. A window will pop up asking you what kind of spreadsheet you want to import. Select your desired spreadsheet type, and click Screen_Shot_2018-04-17_at_4.59.46_PM.png.

  Screen_Shot_2018-04-17_at_4.58.48_PM.png

  .
 4. Select the file that you would like to link to your Lucidchart document.

  pick_which_sheet_to_link.png

 5. Select which sheets from your selected document you want to link and click Screen_Shot_2018-04-17_at_5.05.09_PM.png.

  Screen_Shot_2018-04-17_at_5.01.10_PM.png

 6. Identify which row in your data set is the header row, or select "My data set doesn't contain a header row." You can identify a header row at any time after importing your data. Click Screen_Shot_2018-04-17_at_5.05.09_PM.png

  Screen_Shot_2018-04-17_at_5.05.01_PM.png

 7. Identify which column in your data set contains unique information. This column will serve as your reference key (see the reference key section below for more information). You can also select "My data set doesn't contain reference keys." You can change this at any time. Click Screen_Shot_2018-04-17_at_5.18.17_PM.png.

  Screen_Shot_2018-04-17_at_5.16.51_PM.png

Uw gegevens zijn nu aan Lucidchart gekoppeld! Uw geïmporteerde gegevens zullen in de rechterbenedenhoek van uw scherm worden weergegeven.

NB: Uw Lucidchard-gegevensverzameling wordt periodiek bijgewerkt zodat wijzigingen die in Google Sheets zijn doorgevoerd worden toegepast. Klik op deze knop om gegevens te synchroniseren als u de gegevens niet direct ziet.Screen_Shot_2017-01-18_at_2.00.05_PM.png

Klik op het omgekeerde driehoekje naast de naam van uw actieve gekoppelde blad om uw gegevensverzamelingen te beheren. Er wordt vervolgens een overzicht met al uw gekoppelde bladen weergegeven.

Screen_Shot_2017-07-07_at_3.53.49_PM.png

Screen_Shot_2017-07-07_at_3.53.57_PM.png

U kunt een nieuwe sheet eenvoudig aan uw document koppelen door op de knop '+ Gegevensverzameling' te klikken.

U kunt een reeds gekoppelde gegevensverzameling beheren door met de rechtermuisknop op de naam van het blad te klikken of door te klikken op de drie stippen die worden weergegeven als u er met de muis overheen zweeft. Er wordt een pop-upvenster weergegeven waarin u de gegevensverzameling kunt vernieuwen, vervangen of verwijderen. Als u uw gegevensverzameling vervangt door een andere, worden uw vorm- en paginagegevens automatisch bijgewerkt met de gegevens uit het nieuwe blad.

Screen_Shot_2017-07-07_at_3.54.08_PM.png

Nadat uw gegevensverzameling aan uw document is gekoppeld, kunt u delen ervan toewijzen aan vormen in Lucidchart. U kunt die op drie verschillende manieren doen.

Optie 1

 1. Sleep een nieuwe vorm naar het canvas OF selecteer de bestaande vorm waaraan u gegevens wilt toewijzen.
 2. Sleep een rij of cel uit uw gegevensverzameling op de vorm OF op het paneel met vormgegevens dat boven uw bladgegevens wordt weergegeven als er een vorm is geselecteerd. De versleepte gegevens worden automatisch aan de vorm toegewezen.

  drag_sheet_data_onto_shape_or_into_panel.gif

Optie 2

 1. Sleep een rij of cel uit uw gegevensverzameling en plaats de tijdelijke vormaanduiding op een willekeurige plaats op uw tekenvel.
 2. Als u uw cursor loslaat, wordt er een vervolgkeuzemenu weergegeven waarin u een keuze kunt maken uit 'Standaard', 'Stroomdiagram' of 'Vormen'. Selecteer uw gewenste vorm en bekijk de gegevens die erin worden weergegeven.

  drag_data_onto_canvas.gif

  NB: De blauwe blokhaken die rond de tekst worden weergegeven wanneer u met de muis boven een vorm zweeft, geven aan dat de vorm dynamische gegevens bevat.

Optie 3

 1. Selecteer de vorm waar u gegevens aan wilt toewijzen.
 2. Klik op de knop '+' in de rechterbovenhoek van het deelvenster met vormgegevens om een nieuw gegevensveld voor de vorm toe te voegen.
 3. Typ in de kolom 'Label' een titel voor het veld.
 4. Koppel het veld in de kolom 'Waarde' aan een cel in uw gegevensverzameling door '=' te typen, gevolgd door de verwijzing naar de cel (bijvoorbeeld 'A2' of 'B4'). Druk vervolgens op Enter. De verwijzing wordt dan vervangen door de waarde van de cel waarnaar is verwezen.

  manually_adding_a_reference.gif

Uw gegevens moeten nu aan uw vorm gekoppeld zijn! De gegevens zijn met succes aan een vorm toegewezen als de gegevens in het deelvenster met gegevens voor de vorm worden weergegeven nadat u de vorm hebt geselecteerd.

Nadat gegevens aan een vorm zijn toegewezen, kunt u de gekoppelde vorm aan uw bibliotheek met aangepaste vormen toevoegen door met de rechtermuisknop op de vorm te klikken en vervolgens 'Toevoegen aan bibliotheek met aangepaste vormen' te kiezen in het menu dat wordt weergegeven. Als u meer dan een opgeslagen bibliotheek hebt, kunt u selecteren aan welke u uw vorm wilt toevoegen.

Screen_Shot_2017-07-06_at_2.59.43_PM.png

U kunt ook gegevens toewijzen aan een hele pagina van uw document. Selecteer daarvoor een rij of cel en sleep deze naar het gegevenspaneel.

assign_page_data.gif

NB: Als u een nieuwe pagina in het document maakt, worden de gegevens niet aan die pagina toegewezen tenzij u dit proces herhaalt.

Nadat u gegevens aan een vorm hebt toegewezen, kunt u de gegevens oproepen en zorgen dat uw vorm ze weergeeft. Gebruik daarvoor de opdracht {{this.Label}}. Als ik bijvoorbeeld de informatie uit cel A6 van mijn gegevensverzameling wil oproepen, dan typ ik {{this.Creature}} in de vorm.

{{this.Label}} geeft de waarde weer die aan een label is gekoppeld, terwijl {{this.Label.label}} het label retourneert. Dus {{this.Creature}} retourneert 'Wildcat', terwijl {{this.Creature.label}} 'Schepsel' retourneert.

data_wildcat_row.pngcall_data_not_yet_changed.pngcreature_wildcat.png

Gebruik de opdracht {{page.Label}} of {{page.Label.label}} om gegevens op te roepen die aan een pagina van uw document zijn toegewezen. U kunt deze labels op een willekeurige plaats op uw pagina, inclusief in vormen en tekstvakken, typen om naar paginagegevens te verwijzen.

U kunt ook een label of waarde als tekst in een geselecteerde vorm invoegen door te klikken op het pictogram '+T' dat naast een label of waarde wordt weergegeven als u er met uw muis over zweeft in het deelvenster met vormgegevens. Als u op dit pictogram klikt terwijl er geen vorm is geselecteerd, wordt er een nieuw tekstvak met de bijbehorende tekst op uw tekenvel weergegeven.

add_text_to_shape_or_to_canvas.gif

NB: Zoals eerder werd aangegeven, geven de blauwe blokhaken die rond de tekst worden weergegeven wanneer u met de muis boven een vorm zweeft aan dat de vorm dynamische gegevens bevat.

Klik op de tekst en typ vervangende tekst om het label of de waarde van gegevens te bewerken in uw deelvenster met gegevens.

edit_shape_data_text.png

Om een nieuw veld toe te voegen of om een bestaand veld te verwijderen of te verplaatsen, klikt u met de rechtermuisknop op een label of waarde of klikt u op de drie stippen die worden weergegeven wanneer u met uw muis over een veld zweeft . Selecteer de actie die u wilt uitvoeren in het venster dat wordt weergegeven.

shape_data_options__Top_.png

Als u gegevens probeert toe te voegen aan een vorm of pagina die al gegevens met dezelfde labelnamen bevat, wordt er een dialoogvenster op uw scherm weergegeven met de vraag of u de bestaande gegevens door de nieuwe gegevens wilt vervangen of dat u beide gegevensreeksen die aan de vorm of pagina zijn toegewezen wilt behouden. Als u voor de laatste optie kiest, wordt er een '2' achter de labelnamen van de nieuwe gegevens geplaatst.

keep_or_replace.png

Als u een vulkleur aan een cel, kolom of rij gegevens in uw gekoppelde Google Sheet toevoegt, zal de kleur automatisch in uw gegevensverzameling in Lucidchart en in het deelvenster met gegevens worden weergegeven. Klik op de knop 'Vernieuwen' om de gegevens te synchroniseren als u de kleur niet direct ziet.Screen_Shot_2017-01-18_at_2.00.05_PM.png

Screen_Shot_2017-07-06_at_3.47.06_PM.png

Screen_Shot_2017-07-06_at_3.47.21_PM.png

U kunt de vulkleur die aan een deel van uw gegevens op het tekenvel is gekoppeld, weergeven door te klikken op de drie stippen die worden weergegeven wanneer u met uw muis over een label of waardeveld in het deelvenster met gegevens zweeft. Schuif naar de onderzijde van het vervolgkeuzemenu dat wordt weergegeven en klik op 'Geïmporteerde vulkleur toepassen'. Uw vulkleur moet nu worden weergegeven op de geselecteerde vorm of op de achtergrond van uw tekenvel als u met paginagegevens werkt.

add_color_to_shape.gif

Als u een gekoppeld diagram met andere Lucidchart-gebruikers deelt, hebben ze toegang tot het gekoppelde gegevensblad. U kunt deze toegang voorkomen door het gekoppelde blad via het kopje 'Gekoppelde bladen beheren' uit uw document te verwijderen voordat u de bovenstaande stappen voor het delen volgt. Uw gegevenswaarden en de ingevoegde tekst blijven dan behouden.

U kunt uw gekoppelde gegevens als CSV-bestand exporteren door naar 'Bestand' te gaan en vervolgens op 'Downloaden als' te klikken.

file_download_as.png

Selecteer in het pop-upvenster dat wordt weergegeven 'CSV van vormgegevens' als indeling. Klik vervolgens op 'Downloaden'. De geëxporteerde gegevens bevatten de vormnaam, vormbibliotheek, tekstvelden en gegevens.

download_CSV.png

Nadat uw gegevens aan uw diagram zijn gekoppeld, volgt u deze stappen om grafieken te maken op basis van uw gekoppelde gegevens.

 1. Open het gegevenspaneel en klik op het grafiekpictogram.

  graph_icon.png
 2. In het venster dat verschijnt, typt u een titel voor uw grafiek en selecteert u het gewenste grafiektype. We bieden momenteel lijngrafieken en verticale staafgrafieken (kolomgrafieken).

  customize_graph_info.png
 3. In het gedeelte 'Waardebereik' voert u het bereik in waarin uw gegevens verschijnen. Als u bijvoorbeeld de volgende gegevens hebt en een staafgrafiek wilt maken die de vraag voor elke winkel laat zien, voert u het bereik B2:C4 in.

  example_data_sheet.png

  Als u klaar bent met het invoeren van uw gegevensbereik, klikt u op 'Volgende'.
 4. Op de volgende dialoogpagina wordt u gevraagd de kolommen of rijen te kiezen waarop u wilt dat de labels van uw x- en y-as verschijnen. Om in onderstaand voorbeeld de namen van winkels op de x-as weer te geven, zou u kolom 'A' kiezen voor de labels van de x-as. Als u 'A' en 'B' wilt weergeven als uw labels voor de y-as/legenda, dan zou u rij '1' kiezen.

  choose_labels_for_your_graph.png

  Voeg (als u wilt) ondertitels toe aan uw assen en klik op 'Volgende'.
 5. Op de laatste pagina van het dialoogvenster kunt u de schaal van de assen en/of het kleurenschema aanpassen.

  add_scale_and_color_to_your_graph.png

  We kiezen automatisch een schaal voor uw y-as die het beste bij uw gegevens past. Maar als u een specifieke schaal wilt gebruiken (bijvoorbeeld van 0 tot 100), dan kunt u die hier invoeren.

  We hebben drie kleurenschema's waaruit u kunt kiezen:

  graph_color_options.png

  Nadat u een kleurenschema hebt gekozen voor uw staven/lijnen, kunt u de primaire kleur kiezen. Dit wordt de kleur van de eerste lijn of staaf in uw grafiek.

 6. Klik op 'Voltooien', waarna we een grafiek voor u produceren!

  Deze grafiek gedraagt zich net als alle andere Lucidchart-vormen. U kunt de grafiek draaien, de achtergrondkleur veranderen, de transparantie aanpassen, enz. Bovendien verschijnen eventuele wijzigingen in de gekoppelde gegevens automatisch in de grafiek!
Reference Keys

With reference keys in Lucidchart, you can select a row of your data to function as a unique identifier for the contents of that row. Reference keys allow Lucidchart to keep track of your data even after you make structural changes to it, for instance, if you remove, add, or reorder rows.

Screen_Shot_2018-04-17_at_6.07.35_PM.png

When you import your data into Lucidchart, you will be prompted to select a column of data to serve as the reference key column. You can opt out of selecting one, but please keep in mind that doing so will prevent Lucidchart from keeping track of your data rows if you move them around in your data set.

Screen_Shot_2018-04-17_at_5.16.51_PM.png

After you import your data, your reference key column will be highlighted in grey in your data set.

Screen_Shot_2018-04-17_at_6.42.26_PM.png

At any time, you can make a new column your reference key column by right-clicking on the header cell and selecting “make reference key column.” Similarly, you can remove the reference key label by right-clicking on the header cell of your current reference key column and selecting “remove reference key.”

Screen_Shot_2018-04-17_at_6.14.55_PM.png

When you populate a shape or other aspect of your diagram with a row containing a reference key, that shape will remain tied to the data in that row even if you rearrange the rows of your data set. The reference key data will appear at the top of the data panel.

For instance, if I identify the “Name” column as my reference key column and drag out the “Murphy” row onto a blue rectangle, my data panel will look like this:

Screen_Shot_2018-04-17_at_6.45.06_PM.png

The blue rectangle is tied to “Murphy” and all other cells in that row. If I sort my data or add or delete rows, the blue rectangle will remain tied to “Murphy,” “Doggo,” “Flying,” etc.

If I had not selected a reference key, my data would be tied to a row number instead. The blue rectangle would be tied to row 3 and all other cells in that row. If I were to add, delete, or reorder columns, "Murphy," “Doggo," and “Flying” would remain in row 1 and therefore stay tied to the blue rectangle. However, if I were to add, delete, or reorder rows, the data in row 1 may change, causing the blue rectangle to lose its tie to the “Murphy” row.

Custom Data

If you do not have a data set to link to your diagram, you can create custom data fields directly in the data panel and link that data to shapes or other parts of your diagram. To create custom data fields, select a part of your diagram and click Screen_Shot_2018-04-17_at_7.01.00_PM.png or Screen_Shot_2018-04-17_at_7.01.06_PM.png in the top right of the data panel. Fill out the custom fields, and click Screen_Shot_2018-04-17_at_7.01.06_PM.png for each new field you would like to add. Your custom data will look something like this:

Screen_Shot_2018-04-17_at_7.04.16_PM.png

When you tie custom data to a part of your diagram, Lucidchart will identify that data via its location formula. This means that each field of data is associated with a specific location in your data set (row, column). If you make any structural changes to your data set, by reordering, adding, or deleting rows OR columns, the linked parts of your diagram would not retain their associations.


Gerelateerde artikelen
Voorwaardelijke opmaak en pictogrammensets
Uw diagrammen importeren en exporteren
Soorten accounts
Aan de slag met Lucidchart