Vormen koppelen aan Google Sheet-gegevens

Microsoft Visio is niet de enige die gegevens kan koppelen. Met de functie gegevens koppelen van Lucidchart kunt u Lucidchart-vormen koppelen aan live gegevens in Google Sheets. De vormgegevens worden automatisch bijgewerkt wanneer er wijzigingen worden aangebracht in Google Sheets, zodat u uw processen in real time kunt visualiseren.

This feature is only available for Professional, Team, and Enterprise accounts. To upgrade, visit our pricing page or contact our sales team.

 1. Maak een nieuw document in Lucidchart of open een bestaand document.
 2. Klik op Bestand > Gegevens importeren uit Sheets. Als u dit nog niet had gedaan, wordt u gevraagd om Lucidchart toegang te geven tot uw documenten in Google Sheets. Klik op "Authenticeren" en dan op "Toestaan" in het volgende pop-upvenster.

  pop-upvenster
 3. Kies het Google Sheet dat u aan uw Lucidchart-document wilt koppelen.

  Google Sheet kiezen in Drive
 4. Selecteer het tabblad van het werkblad met de gegevens die u wilt koppelen.
 5. Kies of de kolomkoppen van uw spreadsheet de labels voor de vormgegevens moeten zijn. Als u klaar bent met het importeren, kunt u van de kopregel ook weer een gegevensrij maken. De door u geïmporteerde gegevens verschijnen in de rechterhoek onderaan uw scherm.

  Selecteer het Sheet dat u wilt importeren

Let op: Uw Lucidchart-dataset wordt regelmatig bijgewerkt om wijzigingen in Google Sheets weer te geven. Als u de wijzigingen niet meteen ziet, klikt u op deze knop om te synchroniseren.Screen_Shot_2017-01-18_at_2.00.05_PM.png

De gegevens die hieronder worden getoond, kunnen nu met behulp van vormgegevens aan een bestaande vorm in uw document worden toegewezen. Dit kan op drie verschillende manieren:

Te importeren gegevens

Optie 1:

 1. Sleep een nieuwe vorm naar het doek of selecteer de vorm waar u graag gegevens aan wilt toewijzen.
 2. Sleep de gewenste rij of cel naar het venster Vormgegevens OF rechtstreeks naar de vorm zelf. Die gegevens zijn nu automatisch toegewezen aan die vorm.

  Data5.PNGData6.PNG

Let op: U weet dat de gegevens met succes aan de vorm zijn toegewezen, als u de vorm selecteert en de gegevens in het gegevensvenster worden weergegeven.

Data7.PNG

Optie 2:

 1. Sleep een rij of cel naar het doek. Er verschijnt een tijdelijke vorm en pas nadat er een vorm is gekozen, is er tekst met gegevens te zien.
 2. Gebruik het weergegeven dialoogvenster om de gewenste vorm te kiezen.

Optie 3:

 1. Selecteer de vorm waar u gegevens aan wilt toewijzen.
 2. Klik op de knop +Veld in de rechterbovenhoek van het scherm om een nieuw vormgegevensveld toe te voegen.
 3. Geef het veld een titel in de kolom “Label”. In het onderstaande voorbeeld kreeg het veld de titel "Naam".
 4. In de kolom "Waarde" koppelt u het veld aan een cel in de dataset door in de gewenste cel "=" in te voeren. Tijdens het bewerken van het vormgegevensveld wordt de verwijzing (bijv. "= A2") weergegeven. Als het vormgegevensveld niet wordt bewerkt, geeft het de waarde weer van de cel waarnaar verwezen wordt (bijv. "Anthony Morelli") weer.

  Data13.PNGData14.PNG

Ongeacht welke van deze drie opties u gebruikt, zijn de gegevens nu aan de vorm gekoppeld en klaar voor gebruik.

Let op: De gegevens worden specifiek aan de geselecteerde vorm toegewezen. De vorm moet worden geselecteerd om de toegewezen velden te kunnen zien in het venster aan de rechterkant. Als er geen vorm is geselecteerd, zijn gegevens in het venster Vormgegevens de gegevens voor die pagina.

Gebruik het commando {{this.Label}} om de gegevens op de vorm weer te geven. Als ik bijvoorbeeld de informatie uit cel A2 van mijn gegevensverzameling wil oproepen, dan typ ik {{this.Name}} in de vorm. Zorg ervoor dat u de naam van het label precies zo typt als de titel in de vormgegevens, inclusief hoofdlettergebruik.

{{this.Label}} geeft de waarde. {{this.Label.label}} geeft het label. Als in het vormgegevensvenster
Label | Waarde
Naam | Bob

staat, moet u
{{this.Name.label}} : {{this.Name}} typen om
Naam: Bob
weer te geven.
Data15.PNG Data16.PNG

U kunt ook op het “T+”-icoontje in het vormgegevensvenster klikken om tekst toe te voegen aan de geselecteerde vorm (of in een nieuw tekstvak als er geen vorm is geselecteerd).

Data19.PNG

U kunt ook gegevens toewijzen aan een hele pagina van uw document. Selecteer daarvoor een rij of cel en sleep deze naar het vormgegevensvenster. Als u in het document een nieuwe pagina aanmaakt, worden de gegevens niet aan die pagina toegewezen, tenzij u dit proces herhaalt.

Opmerking: Denk eraan dat de paginagegevens niet aan de gemaakte vorm, maar aan de pagina zijn gekoppeld. De vorm geeft ze gewoon weer.

Gebruik {syntaxis} om naar paginagegevens als tekst te verwijzen. {{this.Label}} verwijst alleen naar de gegevens van die bepaalde vorm en kan alleen als tekst worden gezien in die bepaalde vorm. {{page.Label}} verwijst naar de hele pagina en kan overal op die pagina als tekst worden gezien. U kunt overal op de pagina {{page.Label}} of {{page.Label.label}} zetten om naar paginagegevens - alle vormen, tekstvakken enz. - te verwijzen.

Data23.PNGData24.PNG

U kunt al uw vormgegevens ook als CSV-bestand exporteren. Geëxporteerde gegevens omvatten de vormnaam, vormbibliotheek, tekstvelden en gegevens. Klik op Bestand > Downloaden als > CSV van vormgegevens.

Data25.PNG

Maakt u zich geen zorgen als u nog niet hebt bepaald waar uw koptekst moet komen! U kunt elke rij in uw spreadsheet tot kopregel kiezen. U kunt er met één klik weer een gegevensrij van maken.

Data29.PNGData26.PNG

Klik om het label of de waarde in het vormgegevensvenster te bewerken. Klik met de rechtermuisknop om een label of waarde in te voegen en te verwijderen.

Data30.PNG

Als u gegevens probeert toe te voegen aan een vorm die al gegevens met dezelfde labelnaam bevat, vragen wij u of u de bestaande gegevens door de nieuwe gegevens wilt vervangen of de nieuwe gegevens met een andere labelnaam onderaan wilt toevoegen.

Data31.PNG

“Vervangen” zal ALLE dubbele velden vervangen (alle vier, niet alleen het veld “Naam”). “Behouden” voegt aan het einde van alles “2” toe.

Data32.PNG

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 4 van 4