Lucidchart-diagrammen koppelen aan spreadsheetgegevens

Dankzij onze mogelijkheden om gegevens te koppelen, kunt u Lucidchart-diagrammen koppelen aan live-gegevens in Google Sheets. Uw vormgegevens worden automatisch bijgewerkt wanneer u wijzigingen in uw Sheets doorvoert, zodat u uw processen in realtime kunt visualiseren!

De functie voor het koppelen van gegevens is alleen beschikbaar voor Pro-, Team- en Ondernemingsaccounts. U kunt upgraden door naar onze tarievenpagina te gaan of contact op te nemen met ons verkoopteam.

 1. Klik in een Lucidchart-document op "Bestand" in de linkerbovenhoek van uw scherm en selecteer vervolgens "Gegevens importeren".

  file_import_data.png

  U kunt ook op het databasepictogram in de dock aan de rechterkant van uw scherm klikken en dan op de blauwe knop "Gegevens koppelen" die onderin verschijnt.

  Screen_Shot_2017-07-07_at_3.44.02_PM.png

  Het volgende venster zal onder in uw scherm verschijnen:

  Screen_Shot_2017-07-06_at_2.35.22_PM.png
 2. Als u Lucidchart nog geen toestemming hebt gegeven om uw Google Sheets-documenten te openen, verschijnt er nu een pop-upvenster met de vraag om dat alsnog te doen. Klik op 'Authenticeren' en vervolgens op 'Toestaan' in het volgende venster.

  Screen_Shot_2017-11-06_at_11.50.47_AM.png

 3. Er wordt een pop-upvenster geopend met de vraag welk soort spreadsheet u wilt importeren. Selecteer 'Google Sheets' en klik op 'Importeren'. U kunt ook selecteren of u rij 1 van uw sheet als koptekst of als gegevensrij wilt instellen. Schakel daarvoor het selectievakje onder in het venster in of uit.

  what_kind_of_spreadsheet_do_you_want_to_import_.png

  NB: U kunt uw diagram ook importeren en aan een .csv-bestand koppelen. Deze gegevens zijn echter niet dynamisch.
 4. Selecteer de Google Sheet die u aan uw Lucidchart-document wilt koppelen.

  pick_which_sheet_to_link.png
 5. Selecteer in het geselecteerde document het tabblad dat u wilt koppelen en klik op 'Importeren'.

  select_the_tab_of_the_sheet_to_import.png
Uw gegevens zijn nu aan Lucidchart gekoppeld! Uw geïmporteerde gegevens zullen in de rechterbenedenhoek van uw scherm worden weergegeven.

NB: Uw Lucidchard-gegevensverzameling wordt periodiek bijgewerkt zodat wijzigingen die in Google Sheets zijn doorgevoerd worden toegepast. Klik op deze knop om gegevens te synchroniseren als u de gegevens niet direct ziet.Screen_Shot_2017-01-18_at_2.00.05_PM.png

Klik op het omgekeerde driehoekje naast de naam van uw actieve gekoppelde blad om uw gegevensverzamelingen te beheren. Er wordt vervolgens een overzicht met al uw gekoppelde bladen weergegeven.

Screen_Shot_2017-07-07_at_3.53.49_PM.png

Screen_Shot_2017-07-07_at_3.53.57_PM.png

U kunt een nieuwe sheet eenvoudig aan uw document koppelen door op de knop '+ Gegevensverzameling' te klikken.

U kunt een reeds gekoppelde gegevensverzameling beheren door met de rechtermuisknop op de naam van het blad te klikken of door te klikken op de drie stippen die worden weergegeven als u er met de muis overheen zweeft. Er wordt een pop-upvenster weergegeven waarin u de gegevensverzameling kunt vernieuwen, vervangen of verwijderen. Als u uw gegevensverzameling vervangt, worden uw vorm- en paginagegevens automatisch bijgewerkt met de gegevens uit het nieuwe blad.

Screen_Shot_2017-07-07_at_3.54.08_PM.png

Nadat uw gegevensverzameling aan uw document is gekoppeld, kunt u delen ervan toewijzen aan vormen in Lucidchart. U kunt die op drie verschillende manieren doen.

Optie 1

 1. Sleep een nieuwe vorm naar het canvas OF selecteer de bestaande vorm waaraan u gegevens wilt toewijzen.
 2. Sleep een rij of cel uit uw gegevensverzameling op de vorm OF op het paneel met vormgegevens dat boven uw bladgegevens wordt weergegeven als er een vorm is geselecteerd. De verplaatste gegevens worden automatisch aan de vorm toegewezen.

  drag_sheet_data_onto_shape_or_into_panel.gif

Optie 2

 1. Sleep een rij of cel uit uw gegevensverzameling en plaats de tijdelijke vormaanduiding op een willekeurige plaats op uw tekenvel.
 2. Als u uw cursor loslaat, wordt er een vervolgkeuzemenu weergegeven waarin u een keuze kunt maken uit 'Standaard', 'Stroomdiagram' of 'Vormen'. Selecteer uw gewenste vorm en bekijk de gegevens die erin worden weergegeven.

  drag_data_onto_canvas.gif

  NB: De blauwe blokhaken die rond de tekst worden weergegeven wanneer u met de muis boven een vorm zweeft, geven aan dat de vorm dynamische gegevens bevat.

Optie 3

 1. Selecteer de vorm waar u gegevens aan wilt toewijzen.
 2. Klik op de knop '+' in de rechterbovenhoek van het deelvenster met vormgegevens om een nieuw gegevensveld voor de vorm toe te voegen.
 3. Typ in de kolom 'Label' een titel voor het veld.
 4. Koppel het veld in de kolom 'Waarde' aan een cel in uw gegevensverzameling door '=' te typen, gevolgd door de verwijzing naar de cel (bijvoorbeeld 'A2' of 'B4'). Druk vervolgens op Enter. De verwijzing wordt dan vervangen door de waarde van de cel waarnaar is verwezen.

  manually_adding_a_reference.gif

Uw gegevens moeten nu aan uw vorm gekoppeld zijn! De gegevens zijn met succes aan een vorm toegewezen als de gegevens in het deelvenster met gegevens voor de vorm worden weergegeven nadat u de vorm hebt geselecteerd.

Nadat gegevens aan een vorm zijn toegewezen, kunt u de gekoppelde vorm aan uw bibliotheek met aangepaste vormen toevoegen door met de rechtermuisknop op de vorm te klikken en vervolgens "Aan bibliotheek met aangepaste vormen toevoegen" te kiezen in het menu dat wordt weergegeven. Als u meer dan één opgeslagen bibliotheek hebt, kunt u selecteren aan welke u uw vorm wilt toevoegen.

Screen_Shot_2017-07-06_at_2.59.43_PM.png

U kunt ook gegevens aan een hele pagina in uw document toewijzen. Selecteer daarvoor een rij of cel en sleep deze naar het gegevenspaneel.

assign_page_data.gif

NB: Als u een nieuwe pagina in het document maakt, worden de gegevens niet aan die pagina toegewezen tenzij u dit proces herhaalt.

Nadat u gegevens aan een vorm hebt toegewezen, kunt u de gegevens oproepen en zorgen dat uw vorm ze weergeeft. Gebruik daarvoor de opdracht {{this.Label}}. Als ik bijvoorbeeld de informatie uit cel A6 van mijn gegevensverzameling wil oproepen, dan typ ik {{this.Creature}} in de vorm.

{{this.Label}} geeft de waarde weer die aan een label is gekoppeld, terwijl {{this.Label.label}} het label retourneert. Dus {{this.Creature}} retourneert 'Wildcat', terwijl {{this.Creature.label}} 'Schepsel' retourneert.

data_wildcat_row.pngcall_data_not_yet_changed.pngcreature_wildcat.png

Gebruik de opdracht {{page.Label}} of {{page.Label.label}} om gegevens op te roepen die aan een pagina van uw document zijn toegewezen. U kunt deze labels op een willekeurige plaats op uw pagina, inclusief in vormen en tekstvakken, typen om naar paginagegevens te verwijzen.

U kunt ook een label of waarde als tekst in een geselecteerde vorm invoegen door te klikken op het pictogram '+T' dat naast een label of waarde wordt weergegeven als u er met uw muis over zweeft in het deelvenster met vormgegevens. Als u op dit pictogram klikt terwijl er geen vorm is geselecteerd, wordt er een nieuw tekstvak met de bijbehorende tekst op uw tekenvel weergegeven.

add_text_to_shape_or_to_canvas.gif

NB: Zoals eerder werd aangegeven, geven de blauwe blokhaken die rond de tekst worden weergegeven wanneer u met de muis boven een vorm zweeft aan dat de vorm dynamische gegevens bevat.

Klik gewoon op de tekst en typ vervangende tekst om het label of de waarde van gegevens te bewerken in uw deelvenster met gegevens.

edit_shape_data_text.png

Klik met de rechtermuisknop op een label of waarde of klik op de drie stippen die worden weergegeven wanneer u met uw muis over een veld zweeft om een nieuw veld toe te voegen of om een bestaand veld te verwijderen of te verplaatsen. Selecteer de actie die u wilt uitvoeren in het venster dat wordt weergegeven.

shape_data_options__Top_.png

Als u gegevens probeert toe te voegen aan een vorm of pagina die al gegevens met dezelfde labelnamen bevat, wordt er een dialoogvenster op uw scherm weergegeven met de vraag of u de bestaande gegevens door de nieuwe gegevens wilt vervangen of dat u beide gegevensreeksen die aan de vorm of pagina zijn toegewezen wilt behouden. Als u voor de laatste optie kiest, wordt er een '2' achter de labelnamen van de nieuwe gegevens geplaatst.

keep_or_replace.png

Als u een vulkleur aan een cel, kolom of gegevensrij in uw gekoppelde Google Sheet toevoegt, zal de kleur automatisch in uw gegevensverzameling in Lucidchart en in het deelvenster met gegevens worden weergegeven. Klik op de knop 'Vernieuwen' om de gegevens te synchroniseren als u de kleur niet direct ziet.Screen_Shot_2017-01-18_at_2.00.05_PM.png

Screen_Shot_2017-07-06_at_3.47.06_PM.png

Screen_Shot_2017-07-06_at_3.47.21_PM.png

U kunt de vulkleur die aan een deel van uw gegevens op het tekenvel is gekoppeld weergeven door te klikken op de drie stippen die worden weergegeven wanneer u met uw muis over een label of waardeveld in het deelvenster met gegevens zweeft. Schuif naar de onderzijde van het vervolgkeuzemenu dat wordt weergegeven en klik op 'Geïmporteerde vulkleur toepassen'. Uw vulkleur moet nu op de geselecteerde vorm worden weergegeven (of op de achtergrond van uw tekenvel als u met paginagegevens werkt).

add_color_to_shape.gif

Als u een gekoppeld diagram met andere Lucidchart-gebruikers deelt, hebben ze toegang tot het gekoppelde gegevensblad. U kunt deze toegang voorkomen door het gekoppelde blad via het kopje 'Gekoppelde bladen beheren' uit uw document te verwijderen voordat u de bovenstaande stappen voor het delen volgt. Uw gegevenswaarden en de ingevoegde tekst blijven dan behouden.

U kunt uw gekoppelde gegevens als .csv-bestand exporteren door naar 'Bestand' te gaan en vervolgens op 'Downloaden als' te klikken.

file_download_as.png

Selecteer in het pop-upvenster dat wordt weergegeven 'Csv van vormgegevens' als indeling. Klik vervolgens op 'Downloaden'. De geëxporteerde gegevens bevatten de vormnaam, vormbibliotheek, tekstvelden en gegevens.

download_CSV.png

Nadat uw gegevens aan uw diagram zijn gekoppeld, volgt u deze stappen om grafieken te maken op basis van uw gekoppelde gegevens.

 1. Open het gegevenspaneel en klik op het grafiekpictogram.

  graph_icon.png
 2. In het venster dat verschijnt, typt u een titel voor uw grafiek en selecteert u het gewenste grafiektype. We bieden momenteel lijngrafieken en verticale staafgrafieken (kolomgrafieken).

  customize_graph_info.png
 3. In het gedeelte 'Waardebereik' voert u het bereik in waarin uw gegevens verschijnen. Als u bijvoorbeeld de volgende gegevens hebt en een staafgrafiek wilt maken die de vraag voor elke winkel laat zien, voert u het bereik B2:C4 in.

  example_data_sheet.png

  Als u klaar bent met het invoeren van uw gegevensbereik, klikt u op 'Volgende'.
 4. Op de volgende dialoogpagina wordt u gevraagd de kolommen of rijen te kiezen waarop u wilt dat de labels van uw x- en y-as verschijnen. Om in onderstaand voorbeeld de namen van winkels op de x-as weer te geven, zou u kolom 'A' kiezen voor de labels van de x-as. Als u 'A' en 'B' wilt weergeven als uw labels voor de y-as/legenda, dan zou u rij '1' kiezen.

  choose_labels_for_your_graph.png

  Voeg (als u wilt) ondertitels toe aan uw assen en klik op 'Volgende'.
 5. Op de laatste pagina van het dialoogvenster kunt u de schaal van de assen en/of het kleurenschema aanpassen.

  add_scale_and_color_to_your_graph.png

  We kiezen automatisch een schaal voor uw y-as die het beste bij uw gegevens past. Maar als u een specifieke schaal wilt gebruiken (bijvoorbeeld van 0 tot 100), dan kunt u die hier invoeren.

  We hebben drie kleurenschema's waaruit u kunt kiezen:

  graph_color_options.png

  Nadat u een kleurenschema hebt gekozen voor uw staven/lijnen, kunt u de primaire kleur kiezen. Dit wordt de kleur van de eerste lijn of staaf in uw grafiek.

 6. Klik op 'Voltooien', waarna we een grafiek voor u produceren!

  Deze grafiek gedraagt zich net als alle andere Lucidchart-vormen. U kunt de grafiek draaien, de achtergrondkleur veranderen, de transparantie aanpassen, enz. Bovendien verschijnen eventuele wijzigingen in de gekoppelde gegevens automatisch in de grafiek!


Gerelateerde artikelen
Voorwaardelijke opmaak en pictogrammensets
Uw diagrammen importeren en exporteren
Soorten accounts
Aan de slag met Lucidchart