Lucidchart-diagrammen koppelen aan spreadsheetgegevens

Dankzij onze mogelijkheden om gegevens te koppelen, kunt u Lucidchart-diagrammen koppelen aan live-gegevens in Google Sheets. Uw vormgegevens worden automatisch bijgewerkt wanneer u wijzigingen in uw Sheets doorvoert, zodat u uw processen in realtime kunt visualiseren!

De functie voor het koppelen van gegevens is alleen beschikbaar voor Pro-, Team- en Ondernemingsaccounts. U kunt upgraden door naar onze tarievenpagina te gaan of contact op te nemen met ons verkoopteam.

 1. Klik in een Lucidchart-document op Bestand > Gegevens importeren > Gegevenskoppeling (Sheets, Excel, CSV).

  Screen_Shot_2018-04-17_at_5.36.51_PM.png 

  U kunt ook op Screen_Shot_2018-04-17_at_5.31.21_PM.png in het dok rechtsonder in het tekenvel klikken, en daarna op Screen_Shot_2018-04-17_at_5.34.06_PM.png.

  Screen_Shot_2018-04-17_at_5.35.32_PM.png

 2. Als u Lucidchart nog geen toestemming hebt gegeven om uw Google Sheets-documenten te openen, verschijnt er nu een pop-upvenster met de vraag om dat alsnog te doen. Klik op 'Authenticeren' en vervolgens op 'Toestaan' in het volgende venster.

  Screen_Shot_2017-11-06_at_11.50.47_AM.png

 3. Er wordt een pop-upvenster geopend met de vraag welk soort spreadsheet u wilt importeren. Selecteer het gewenste soort spreadsheet en klik daarna op Screen_Shot_2018-04-17_at_4.59.46_PM.png.

  Screen_Shot_2018-04-17_at_4.58.48_PM.png

  .
 4. Selecteer het bestand dat u aan uw Lucidchart-document wilt koppelen.

  pick_which_sheet_to_link.png

 5. Selecteer in het geselecteerde document de bladen die u wilt koppelen en klik op Screen_Shot_2018-04-17_at_5.05.09_PM.png.

  Screen_Shot_2018-04-17_at_5.01.10_PM.png

 6. Geef aan welke rij in uw gegevensset de kopregel is of selecteer "Mijn gegevensset bevat geen kopregel." U kunt op elk gewenst moment na het importeren van uw gegevens een kopregel instellen. Klik op Screen_Shot_2018-04-17_at_5.05.09_PM.png

  Screen_Shot_2018-04-17_at_5.05.01_PM.png

 7. Bepaal welke kolom in uw gegevensset unieke informatie bevat. Deze kolom dient vervolgens als uw referentiesleutel (lees de sectie over referentiesleutels hieronder voor meer informatie). Of selecteer: "Mijn gegevensset bevat geen referentiesleutels." U kunt dit op elk moment wijzigen. Klik op Screen_Shot_2018-04-17_at_5.18.17_PM.png.

  Screen_Shot_2018-04-17_at_5.16.51_PM.png

Uw gegevens zijn nu aan Lucidchart gekoppeld! Uw geïmporteerde gegevens zullen in de rechterbenedenhoek van uw scherm worden weergegeven.

NB: Uw Lucidchard-gegevensverzameling wordt periodiek bijgewerkt zodat wijzigingen die in Google Sheets zijn doorgevoerd worden toegepast. Klik op deze knop om gegevens te synchroniseren als u de gegevens niet direct ziet.Screen_Shot_2017-01-18_at_2.00.05_PM.png

Klik op het omgekeerde driehoekje naast de naam van uw actieve gekoppelde blad om uw gegevensverzamelingen te beheren. Er wordt vervolgens een overzicht met al uw gekoppelde bladen weergegeven.

Screen_Shot_2017-07-07_at_3.53.49_PM.png

Screen_Shot_2017-07-07_at_3.53.57_PM.png

U kunt een nieuwe sheet eenvoudig aan uw document koppelen door op de knop '+ Gegevensverzameling' te klikken.

U kunt een reeds gekoppelde gegevensverzameling beheren door met de rechtermuisknop op de naam van het blad te klikken of door te klikken op de drie stippen die worden weergegeven als u er met de muis overheen zweeft. Er wordt een pop-upvenster weergegeven waarin u de gegevensverzameling kunt vernieuwen, vervangen of verwijderen. Als u uw gegevensverzameling vervangt door een andere, worden uw vorm- en paginagegevens automatisch bijgewerkt met de gegevens uit het nieuwe blad.

Screen_Shot_2017-07-07_at_3.54.08_PM.png

Nadat uw gegevensverzameling aan uw document is gekoppeld, kunt u delen ervan toewijzen aan vormen in Lucidchart. U kunt die op drie verschillende manieren doen.

Optie 1

 1. Sleep een nieuwe vorm naar het canvas OF selecteer de bestaande vorm waaraan u gegevens wilt toewijzen.
 2. Sleep een rij of cel uit uw gegevensverzameling op de vorm OF op het paneel met vormgegevens dat boven uw bladgegevens wordt weergegeven als er een vorm is geselecteerd. De versleepte gegevens worden automatisch aan de vorm toegewezen.

  drag_sheet_data_onto_shape_or_into_panel.gif

Optie 2

 1. Sleep een rij of cel uit uw gegevensverzameling en plaats de tijdelijke vormaanduiding op een willekeurige plaats op uw tekenvel.
 2. Als u uw cursor loslaat, wordt er een vervolgkeuzemenu weergegeven waarin u een keuze kunt maken uit 'Standaard', 'Stroomdiagram' of 'Vormen'. Selecteer uw gewenste vorm en bekijk de gegevens die erin worden weergegeven.

  drag_data_onto_canvas.gif

  NB: De blauwe blokhaken die rond de tekst worden weergegeven wanneer u met de muis boven een vorm zweeft, geven aan dat de vorm dynamische gegevens bevat.

Optie 3

 1. Selecteer de vorm waar u gegevens aan wilt toewijzen.
 2. Klik op de knop '+' in de rechterbovenhoek van het deelvenster met vormgegevens om een nieuw gegevensveld voor de vorm toe te voegen.
 3. Typ in de kolom 'Label' een titel voor het veld.
 4. Koppel het veld in de kolom 'Waarde' aan een cel in uw gegevensverzameling door '=' te typen, gevolgd door de verwijzing naar de cel (bijvoorbeeld 'A2' of 'B4'). Druk vervolgens op Enter. De verwijzing wordt dan vervangen door de waarde van de cel waarnaar is verwezen.

  manually_adding_a_reference.gif

Uw gegevens moeten nu aan uw vorm gekoppeld zijn! De gegevens zijn met succes aan een vorm toegewezen als de gegevens in het deelvenster met gegevens voor de vorm worden weergegeven nadat u de vorm hebt geselecteerd.

Nadat gegevens aan een vorm zijn toegewezen, kunt u de gekoppelde vorm aan uw bibliotheek met aangepaste vormen toevoegen door met de rechtermuisknop op de vorm te klikken en vervolgens 'Toevoegen aan bibliotheek met aangepaste vormen' te kiezen in het menu dat wordt weergegeven. Als u meer dan een opgeslagen bibliotheek hebt, kunt u selecteren aan welke u uw vorm wilt toevoegen.

Screen_Shot_2017-07-06_at_2.59.43_PM.png

U kunt ook gegevens toewijzen aan een hele pagina van uw document. Selecteer daarvoor een rij of cel en sleep deze naar het gegevenspaneel.

assign_page_data.gif

NB: Als u een nieuwe pagina in het document maakt, worden de gegevens niet aan die pagina toegewezen tenzij u dit proces herhaalt.

Nadat u gegevens aan een vorm hebt toegewezen, kunt u de gegevens oproepen en zorgen dat uw vorm ze weergeeft. Gebruik daarvoor de opdracht {{this.Label}}. Als ik bijvoorbeeld de informatie uit cel A6 van mijn gegevensverzameling wil oproepen, dan typ ik {{this.Creature}} in de vorm.

{{this.Label}} geeft de waarde weer die aan een label is gekoppeld, terwijl {{this.Label.label}} het label retourneert. Dus {{this.Creature}} retourneert 'Wildcat', terwijl {{this.Creature.label}} 'Schepsel' retourneert.

data_wildcat_row.pngcall_data_not_yet_changed.pngcreature_wildcat.png

Gebruik de opdracht {{page.Label}} of {{page.Label.label}} om gegevens op te roepen die aan een pagina van uw document zijn toegewezen. U kunt deze labels op een willekeurige plaats op uw pagina, inclusief in vormen en tekstvakken, typen om naar paginagegevens te verwijzen.

U kunt ook een label of waarde als tekst in een geselecteerde vorm invoegen door te klikken op het pictogram '+T' dat naast een label of waarde wordt weergegeven als u er met uw muis over zweeft in het deelvenster met vormgegevens. Als u op dit pictogram klikt terwijl er geen vorm is geselecteerd, wordt er een nieuw tekstvak met de bijbehorende tekst op uw tekenvel weergegeven.

add_text_to_shape_or_to_canvas.gif

NB: Zoals eerder werd aangegeven, geven de blauwe blokhaken die rond de tekst worden weergegeven wanneer u met de muis boven een vorm zweeft aan dat de vorm dynamische gegevens bevat.

Klik op de tekst en typ vervangende tekst om het label of de waarde van gegevens te bewerken in uw deelvenster met gegevens.

edit_shape_data_text.png

Om een nieuw veld toe te voegen of om een bestaand veld te verwijderen of te verplaatsen, klikt u met de rechtermuisknop op een label of waarde of klikt u op de drie stippen die worden weergegeven wanneer u met uw muis over een veld zweeft . Selecteer de actie die u wilt uitvoeren in het venster dat wordt weergegeven.

shape_data_options__Top_.png

Als u gegevens probeert toe te voegen aan een vorm of pagina die al gegevens met dezelfde labelnamen bevat, wordt er een dialoogvenster op uw scherm weergegeven met de vraag of u de bestaande gegevens door de nieuwe gegevens wilt vervangen of dat u beide gegevensreeksen die aan de vorm of pagina zijn toegewezen wilt behouden. Als u voor de laatste optie kiest, wordt er een '2' achter de labelnamen van de nieuwe gegevens geplaatst.

keep_or_replace.png

Als u een vulkleur aan een cel, kolom of rij gegevens in uw gekoppelde Google Sheet toevoegt, zal de kleur automatisch in uw gegevensverzameling in Lucidchart en in het deelvenster met gegevens worden weergegeven. Klik op de knop 'Vernieuwen' om de gegevens te synchroniseren als u de kleur niet direct ziet.Screen_Shot_2017-01-18_at_2.00.05_PM.png

Screen_Shot_2017-07-06_at_3.47.06_PM.png

Screen_Shot_2017-07-06_at_3.47.21_PM.png

U kunt de vulkleur die aan een deel van uw gegevens op het tekenvel is gekoppeld, weergeven door te klikken op de drie stippen die worden weergegeven wanneer u met uw muis over een label of waardeveld in het deelvenster met gegevens zweeft. Schuif naar de onderzijde van het vervolgkeuzemenu dat wordt weergegeven en klik op 'Geïmporteerde vulkleur toepassen'. Uw vulkleur moet nu worden weergegeven op de geselecteerde vorm of op de achtergrond van uw tekenvel als u met paginagegevens werkt.

add_color_to_shape.gif

Als u een gekoppeld diagram met andere Lucidchart-gebruikers deelt, hebben ze toegang tot het gekoppelde gegevensblad. U kunt deze toegang voorkomen door het gekoppelde blad via het kopje 'Gekoppelde bladen beheren' uit uw document te verwijderen voordat u de bovenstaande stappen voor het delen volgt. Uw gegevenswaarden en de ingevoegde tekst blijven dan behouden.

U kunt uw gekoppelde gegevens als CSV-bestand exporteren door naar 'Bestand' te gaan en vervolgens op 'Downloaden als' te klikken.

file_download_as.png

Selecteer in het pop-upvenster dat wordt weergegeven 'CSV van vormgegevens' als indeling. Klik vervolgens op 'Downloaden'. De geëxporteerde gegevens bevatten de vormnaam, vormbibliotheek, tekstvelden en gegevens.

download_CSV.png

Nadat uw gegevens aan uw diagram zijn gekoppeld, volgt u deze stappen om grafieken te maken op basis van uw gekoppelde gegevens.

 1. Open het gegevenspaneel en klik op het grafiekpictogram.

  graph_icon.png
 2. In het venster dat verschijnt, typt u een titel voor uw grafiek en selecteert u het gewenste grafiektype. We bieden momenteel lijngrafieken en verticale staafgrafieken (kolomgrafieken).

  customize_graph_info.png
 3. In het gedeelte 'Waardebereik' voert u het bereik in waarin uw gegevens verschijnen. Als u bijvoorbeeld de volgende gegevens hebt en een staafgrafiek wilt maken die de vraag voor elke winkel laat zien, voert u het bereik B2:C4 in.

  example_data_sheet.png

  Als u klaar bent met het invoeren van uw gegevensbereik, klikt u op 'Volgende'.
 4. Op de volgende dialoogpagina wordt u gevraagd de kolommen of rijen te kiezen waarop u wilt dat de labels van uw x- en y-as verschijnen. Om in onderstaand voorbeeld de namen van winkels op de x-as weer te geven, zou u kolom 'A' kiezen voor de labels van de x-as. Als u 'A' en 'B' wilt weergeven als uw labels voor de y-as/legenda, dan zou u rij '1' kiezen.

  choose_labels_for_your_graph.png

  Voeg (als u wilt) ondertitels toe aan uw assen en klik op 'Volgende'.
 5. Op de laatste pagina van het dialoogvenster kunt u de schaal van de assen en/of het kleurenschema aanpassen.

  add_scale_and_color_to_your_graph.png

  We kiezen automatisch een schaal voor uw y-as die het beste bij uw gegevens past. Maar als u een specifieke schaal wilt gebruiken (bijvoorbeeld van 0 tot 100), dan kunt u die hier invoeren.

  We hebben drie kleurenschema's waaruit u kunt kiezen:

  graph_color_options.png

  Nadat u een kleurenschema hebt gekozen voor uw staven/lijnen, kunt u de primaire kleur kiezen. Dit wordt de kleur van de eerste lijn of staaf in uw grafiek.

 6. Klik op 'Voltooien', waarna we een grafiek voor u produceren!

  Deze grafiek gedraagt zich net als alle andere Lucidchart-vormen. U kunt de grafiek draaien, de achtergrondkleur veranderen, de transparantie aanpassen, enz. Bovendien verschijnen eventuele wijzigingen in de gekoppelde gegevens automatisch in de grafiek!
Referentiesleutels

Met referentiesleutels kunt u in Lucidchart een rij met gegevens selecteren die vervolgens als een unieke identificator voor de inhoud van die rij functioneert. Met referentiesleutels stelt u Lucidchart in staat uw gegevens bij te houden, zelfs nadat u daar structurele wijzigingen in heeft aangebracht, bijvoorbeeld als u rijen verwijdert, toevoegt of opnieuw indeelt.

Screen_Shot_2018-04-17_at_6.07.35_PM.png

Als u uw gegevens in Lucidchart importeert, wordt u gevraagd om een kolom met gegevens te selecteren die vervolgens als referentiekolom zal functioneren. U kunt ervoor kiezen om geen referentiekolom te selecteren, maar bedenk daarbij wel dat Lucidchart uw gegevensrijen in dit geval niet kan bijhouden als u ze binnen uw gegevensset verplaatst.

Screen_Shot_2018-04-17_at_5.16.51_PM.png

Nadat u uw gegevens heeft geïmporteerd, wordt de referentiekolom in uw gegevensset grijs gemarkeerd.

Screen_Shot_2018-04-17_at_6.42.26_PM.png

U kunt op elk gewenst moment een nieuwe kolom als referentiekolom aanwijzen door met de rechtermuisknop op de kopcel te klikken en de optie "referentiesleutelkolom maken" te selecteren. Ook kunt u het referentielabel verwijderen door met de rechtermuisknop op de kopcel van uw huidige referentiekolom te klikken en de optie "referentiesleutel verwijderen" te selecteren.

Screen_Shot_2018-04-17_at_6.14.55_PM.png

Wanneer u vervolgens een vorm of een ander onderdeel van uw diagram opvult met gegevens uit een rij met een referentiesleutel, dan blijft die vorm aan de gegevens in die rij gekoppeld, zelfs als de rijen in uw gegevensset opnieuw worden ingedeeld. De referentiegegevens worden boven in het gegevenspaneel weergegeven.

Bijvoorbeeld: als ik de kolom "Naam" als mijn referentiesleutelkolom aanwijs en de rij "Murphy" naar een blauwe rechthoek sleep, dan komt mijn gegevenspaneel er als volgt uit te zien:

Screen_Shot_2018-04-17_at_6.45.06_PM.png

De blauwe rechthoek is nu gekoppeld aan "Murphy" en alle andere cellen in die rij. Als ik mijn gegevens opnieuw indeel, of rijen toevoeg of verwijder, dan blijft de blauwe rechthoek gebonden aan "Murphy", "Doggo", "Flying", enz.

Als ik geen referentiesleutel had gekozen, dan zouden mijn gegevens in plaats daarvan aan een rijnummer zijn gekoppeld. De blauwe rechthoek zou aan rij 3 en alle andere cellen in die rij worden verbonden. Als ik vervolgens kolommen zou toevoegen, verwijderen of herschikken, dan zouden "Murphy", "Doggo" en "Flying" in rij 1 blijven staan en gekoppeld blijven aan de blauwe rechthoek. Als ik daarentegen rijen toevoeg, verwijder of herschik, dan worden de gegevens in rij 1 mogelijk gewijzigd waardoor de blauwe rechthoek zijn verbinding met de "Murphy"-rij verliest.

Aangepaste gegevens

Als u geen gegevensset heeft om aan uw diagram te koppelen, kunt u via het gegevenspaneel direct aangepaste gegevensvelden creëren en deze gegevens aan vormen of andere onderdelen van uw diagram koppelen. U kunt aangepaste gegevensvelden creëren door eerst een bepaald onderdeel van uw diagram te selecteren en daarna op Screen_Shot_2018-04-17_at_7.01.00_PM.png of Screen_Shot_2018-04-17_at_7.01.06_PM.png rechtsboven in het gegevenspaneel te klikken. Vul de aangepaste velden in en klik op Screen_Shot_2018-04-17_at_7.01.06_PM.png als u een nieuw veld wilt toevoegen. Uw aangepaste gegevens komen er als volgt uit te zien:

Screen_Shot_2018-04-17_at_7.04.16_PM.png

Wanneer u aangepaste gegevens aan een onderdeel van uw diagram koppelt, kan Lucidchart die gegevens via locatieformules herkennen. Dit betekent dat elk veld met gegevens in verbinding wordt gebracht met een specifieke locatie in uw gegevensset (rij, kolom). Als u structurele wijzigingen in uw gegevensset aanbrengt, door bijvoorbeeld rijen OF kolommen te herschikken, toe te voegen of verwijderen, dan behouden de verbonden delen van uw diagram deze associaties in dit geval niet.


Gerelateerde artikelen
Voorwaardelijke opmaak en pictogrammensets
Uw diagrammen importeren en exporteren
Soorten accounts
Aan de slag met Lucidchart