Conversie van Gliffy naar Lucidchart in Confluence

Alle Gliffy-bestanden die in een Confluence-pagina worden ingevoegd of als bijlage bij een pagina worden toegevoegd, kunnen binnen Confluence naar Lucidchart-bestanden worden geconverteerd. Kies hieronder uw instantie voor stapsgewijze instructies.

Integratie met Confluence is alleen beschikbaar voor Team- en Ondernemingsgebruikers. U kunt upgraden door naar onze tarievenpagina te gaan of contact op te nemen met ons verkoopteam.

Paginaconversie:

Als u op een specifieke pagina in Confluence bent, kunt u Gliffy-macro's converteren naar Lucidchart-macro's door deze eenvoudige stappen te volgen:

 1. Ga in de paginaweergavemodus naar het stippenmenu in de rechterbovenhoek van de pagina.
 2. Klik op "Gliffy-diagrammen converteren".

  Gliffy converteren
 3. U wordt naar een scherm "Gliffy-diagrammen converteren" geleid en komt weer terug op de Confluence-pagina nadat de conversie is voltooid.

Ruimteconversie:

Als u alle Gliffy-diagrammen in een Confluence-ruimte in één keer naar Lucidchart-diagrammen wilt converteren, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op de versnellingsion in de rechterhoek van Confluentie.
 2. Klik op “Uitbreidingen” en vouw de Lucidchart-plugin uit.
 3. Ga naar "Configureren".
 4. Klik op het tabblad "Massale Gliffy-conversie" in de zijbalk links.
 5. Druk op de knop "Update" die Confluence zal doorzoeken op Gliffy-diagrammen die nog niet zijn geconverteerd naar Lucidchart-diagrammen.
 6. Druk op "Converteren" om alle Gliffy-diagrammen in de betreffende ruimte automatisch naar Lucidchart-diagrammen te converteren.

Toelichting bij de conversie:

 • Alleen Gliffy-diagrammen die aan de huidige pagina zijn gekoppeld en daar zijn ingevoegd (Gliffy-macro's verwijzen hiernaar), worden geconverteerd.
 • Als een Gliffy-macro naar een bepaalde versie verwijst, wordt die versie geconverteerd.
 • Gif-afbeeldingen van Gliffy-diagrammen worden niet geconverteerd.
 • Om een Gliffy-diagram te herstellen, drukt u op het drie-stippen-menu van deze tool in de rechterbovenhoek van het scherm en selecteert u "Paginageschiedenis". Selecteer een versie van de Confluence-pagina van vóór de conversie en herstel die versie. Na het herstellen moet u de macro weer als een Gliffy-diagram zien.

Paginaconversie:

 1. Klik op het paperclipsymbool om bijlagen van de Confluence-pagina's te openen.

  Bijlage Gliffy-conversie
 2. Selecteer "Alle downloaden" om de bijlagen van de pagina te downloaden.

  Gliffy-conversie. Gliffy downloaden
 3. Kies vanuit het menu "Bewerken" Invoegen > Lucidchart om een Lucidchart-diagram aan de pagina toe te voegen.

  Gliffy Conversion Add LC Diagram.png
 4. Klik in de Lucidchart-macro op “Importeren” en “Gliffy importeren".

  Gliffy-conversie importeren in LC
 5. Selecteer een Gliffy-bestand om te uploaden.

  Gliffy-conversie. Gliffy kiezen
 6. Klik op de blauwe documentnaam om het diagram met Lucidchart te openen.

  Gliffy-conversie. Geslaagd
 7. Breng de nodige wijzigingen aan in het Lucidchart-diagram. Zodra u klaar bent met bewerken, klikt u op "Opslaan en sluiten" om het Lucidchart-diagram op te slaan.

  Gliffy-conversie. LC opslaan en sluiten
 8. Selecteer het Lucidchart-diagram in het dialoogvenster en klik op "Invoegen" om het diagram op uw Confluence-pagina in te voegen.

  Gliffy-conversie. LC invoegen
 9. Sla uw Confluence-pagina op.

  Gliffy-conversie. Confluence opslaan

Ruimteconversie:

 1. Klik op het tandwielicoontje in de rechterbovenhoek van Confluence.

  Screen_Shot_2017-07-21_at_11.19.01_AM.png
 2. Selecteer "Uitbreidingen" in de vervolgkeuzelijst die verschijnt.

  Screen_Shot_2017-07-21_at_11.19.18_AM.png
 3. In het menu aan de linkerkant van uw scherm kiest u "Configuratie Lucidchart-plugin" onder de kop "CONFIGURATIE".

  Screen_Shot_2017-07-21_at_11.22.58_AM.png
 4. Selecteer het tabblad "Massaal importeren Gliffy (bèta)" en kies "Zoeken" om de Gliffy-diagrammen in uw Confluence-omgeving te lokaliseren.

  Screen_Shot_2017-07-21_at_11.23.57_AM.png
 5. Kies "Converteren".

Met Lucidchart kunnen gebruikers nu alle Gliffy-diagrammen en -macro's op een pagina of in een hele ruimte automatisch naar Lucidchart-macro's converteren.

Paginaconversie:

 1. Open een Confluence-pagina met Gliffy-diagrammen.
 2. Klik op het stippenmenu rechts bovenaan de pagina Het menu moet een optie "Diagrammen naar Lucidchart converteren" hebben. Deze optie zal NIET verschijnen in een van de volgende gevallen:
 • Als er geen Gliffy-diagrammen zijn op de pagina.
 • Als de huidige gebruiker geen bewerkingsrechten heeft voor de pagina.
 • Als de Lucidchart-uitbreiding geen licentie of een verlopen licentie heeft.

  Lucidchart-uitbreiding

Ruimteconversie:

Als u alle Gliffy-diagrammen in een bepaalde Confluence-ruimte in één keer naar Lucidchart-diagrammen wilt converteren, gaat u als volgt te werk:

 1. Selecteer het tandwielicoontje in de rechterbovenhoek van Confluence.
 2. Klik op “Uitbreidingen” en vouw de Lucidchart-plugin uit.
 3. Ga naar "Configureren".
 4. Klik op de Configuratiepagina op het tabblad "Massaal Gliffy importeren".
 5. Druk op de knop "Update" die Confluence zal doorzoeken op Gliffy-diagrammen die nog niet zijn geconverteerd naar Lucidchart-diagrammen.
 6. Druk op "Converteren" om alle Gliffy-diagrammen in de betreffende ruimte automatisch naar Lucidchart-diagrammen te converteren.

Toelichting bij de conversie:

 • Alleen Gliffy-diagrammen die aan de huidige pagina zijn gekoppeld en daar zijn ingevoegd (Gliffy-macro's verwijzen hiernaar), worden geconverteerd.
 • Als een Gliffy-macro naar een bepaalde versie verwijst, wordt die versie geconverteerd.
 • Bij de eerste weergave van de geconverteerde diagrammen worden er geen thumbnails geladen, maar zal de grootte overeenkomen met die van het oorspronkelijke Gliffy-diagram. Na het laden van de weergave zal er echter een thumbnail worden aangemaakt en in een nieuwe versie van de bijlage worden opgeslagen.
 • Gif-afbeeldingen van Gliffy-diagrammen worden niet geconverteerd.
 • Om een Gliffy-diagram te herstellen, drukt u op het drie-stippen-menu "Tools" op de pagina en selecteert u "Paginageschiedenis". Selecteer een versie van de Confluence-pagina van vóór de conversie en herstel die versie. Na het herstellen moet u de macro weer als een Gliffy-diagram zien.
Als u Confluence-ruimtes op privé heeft staan, moet de Lucidchart-plug-in, die een in de Confluence-instantie aangemaakte gebruiker heeft, toestemming krijgen voor het bekijken en bewerken van een ruimte om Gliffy-diagrammen in die ruimte te kunnen converteren.

Screen_Shot_2018-04-25_at_9.42.16_AM.png

Lees voor meer informatie het hulpartikel van Atlassian over machtigingen voor ruimtes.


Gerelateerde artikelen
Confluence-integraties
Lucidchart OnPrem voor Confluence
Confluence: Lucidchart installeren door een Firewall of Proxy
Migreren tussen de Lucidchart-editor en Confluence OnPrem